Inför riksdagsvalet 2006 skrev Stefan Carlén tillsammans med Christer Persson och Daniel Suhonen boken ”Åtta år med Reinfeldt”. Trion spådde att två mandatperioder med den borgerliga alliansen i regeringsställning skulle stöpa om samhället i grunden genom politiken för arbetsmarknaden, socialförsäkringarna och välfärden.
– De visade sig att vi fick rätt. Regeringen säger sig värna den svenska modellen men har gjort tvärtom, säger Stefan Carlén, förbundsekonom och enhetschef på Handels.

 I den nyutkomna uppföljaren ”Reinfeldtkoden” konstaterar de tre författarna att regeringen gjort stora förändringar på de uppräknade områdena (se faktaruta).
– Skattesänkningar och subventioner för välbeställda hushåll har gjorts på bekostnad av arbetslösa och sjuka. Fattigdomen växer och klyftorna ökar, säger Stefan Carlén.

När regeringen efter valet 2006 gjorde a-kassan dyrare och sämre drabbades fackföreningsrörelsen av medlemsras. Handels förlorade 25 000 medlemmar på några år, men Stefan Carlén anser att facket ändå lyckats mota den utveckling som regeringens politik syftar till.
– Framväxten av en extrem låglönemarknad har bromsats genom låglönesatsningar i kollektivavtalen. Och i Handels ökar nu medlemstalen igen.
Införandet av allmän visstidsanställning och nya regler för arbetskraftsinvandring har dock bidragit till att många människor har en utsatt position på arbetsmarknaden.
– Facket har svårt att organisera dessa grupper. Och på vissa områden inom transport, byggande och restaurang har kollektivavtalet en svag ställning.

Privatisering och marknadsstyrning av skola, vård och omsorg har försämrat kvaliteten och ökat klyftorna. Människor blir otrygga och de som har råd lockas att finansiera välfärden på annat sätt. Höstens riksdagsval blir avgörande för den framtida utvecklingen, tror Stefan Carlén.
– Att reparera den svenska modellen kommer att ta tid, men politiken måste ändra riktning. Det behövs mer aktiv arbetsmarknadspolitik, bättre socialförsäkringar, vinststopp i välfärden och skatter som säkerställer välfärdens långsiktiga finansiering.

Alliansregeringen bär dock inte hela skulden för den negativa utvecklingen, anser Stefan Carlén.
– Socialdemokraterna bedrev en alltför passiv politik mellan 2002 och 2006. Om man verkligen vill stärka den svenska modellen måste man göra mer.

Fyra hörnpelare

Så har regeringen
ändrat samhället

Så har regeringen Reinfeldt angripit den svenska modellens hörnpelare enligt författarna till Reinfeldtkoden:

1. Arbetsmarknaden. Facket har försvagats genom dyrare och sämre a-kassa och slopad avdragsrätt för fackavgiften. Allmän visstid, "Laval-lagen" och nya regler för arbetskraftsinvandring har försvagat löntagarna och stärkt arbetsgivarna. Resurser för arbetsmarknadspolitik, rehabilitering och arbetsmiljöarbete har minskats.

2. Socialförsäkringarna. Ersättningen i sjukförsäkringen har sänkts och regelverket har stramats åt. Den "rehabiliteringskedja" som införts innebär hårdare krav på sjukskrivna och många slås ut i stället för att rehabiliteras.

3. Välfärdstjänsterna. Privatisering och marknadsstyrning i skola, vård och omsorg har ökat ojämlikheten och försämrat kvaliteten.  I förlängningen leder det till ökad privat finansiering av välfärden.

4. Skattesystemet. Skatterna har sänkts så mycket att de inte kan finansiera välfärden på lång sikt. Skattesänkningarna har gynnat välbeställda grupper på bekostnad av sjuka, arbetslösa och låginkomsttagare.