– Särskilt om det krävs ett aktivt deltagande som inte går att få på grund av en sjukdomsbild. Det vi kan göra är att påtala bristerna och om det inte åtgärdas av arbetsgivaren så kopplar vi in Arbetsmiljöverket som har möjlighet att utdöma böter om inget görs eller i sista hand kan stänga ner arbetsplatsen,säger Henrik Brolin regionalt skyddsombud och ombudsman inom Handels.
 – Vi skyddsombud kan se till att personalen får stöd ifrån till exempel öppenvården men vi har inget mandat att kräva rehabilitering av arbetsgivaren. 

I den aktuella butiken gick personalen till slut på knäna, enligt skyddsombudets inspektionsprotokoll, eftersom det saknades brister i drift och arbetsorganisation.
Eva Burén, informationschef på Ica-handlarnas Förbund säger att butikspersonalen självklart inte ska behöva stå för drift och arbetsledning på egen hand om en butiksägare blir oförmögen att sköta sitt jobb.

– Det är tragiskt när sånt här händer. I sådant här fall stöttar vi handlaren så mycket vi kan. Men handlarna är sina egna chefer och har alltid ansvaret för personalen, så där får vi försöka hjälpa indirekt och verka för att rätt insatser görs. Om det behövs kan vi till exempel via vårt kontaktnät se till att en annan Ica-handlare hoppar in under en period och sköter driften, säger Eva Burén.