Jag har sedan den 1 maj 2014 en tillsvidareanställning på ett lager där jag har en viss ansvarsställning. Då jag är nyanställd har jag inte rätt till betald semester och måste därför ta obetald. Jag befarar dock att jag kommer att bli uppringd under min semester för diverse frågor gällande in- och utleveranser, och kanske till och med bli tvungen att komma in och jobba under min lediga tid.

Har man rätt till någon slags ersättning för att man blir ”störd” under sin semester? Har tidigare hört att om man blir störd under sin semester så har man rätt till en ny semesterdag. Detta kanske dock blir lite konstigt i mitt fall då jag ännu inte har någon betald semester.
Lasse

Svar: Inledningsvis ska understrykas att du, under din semesterledighet, har rätt att vara helt ledig. Vad som gäller då en arbetstagare blir ”störd” under sin semester finns inte reglerat i vare sig lag eller kollektivavtal, vilket innebär att det i ett sådant fall inte finns en särskild bestämmelse om rätt till ny semesterdag. Om du dock känner att du vill bistå din arbetsgivare under semesterledigheten så är det viktigt att det på förhand träffas en överenskommelse om vilken ersättning som ska utgå.
Caroline Terranchie, Handels Direkt