Det finns två olika sätt att lösa bemanningen i handeln, visar en rapport från Handelshögskolan i Göteborg. Ett sätt fokuserar på lägsta möjliga kostnader och handlar om att slimma bemanningen med utbytbar personal. Många är anställda på små deltider och tar fler timmar när tillfälle ges. Det ger vad forskarna kallar numerisk flexibilitet. Konsekvensen för personalen är otrygga jobb och begränsad möjlighet till kompetensutveckling. Hög sjukfrånvaro och stor personalomsättning hör också till bilden. Så såg det ut i en större matbutik som Göteborgsforskarna studerade.
– Här har arbetsgivaren en stark position. En förutsättning är att det finns människor som är beredda att jobba på sådana villkor, och att lagar och avtal tillåter det, säger docent Lars Walter som presenterade forskningen vid ett seminarium i Stockholm på torsdagen.

Det andra sättet handlar om att maximera intäkterna med hjälp av en bemanning som bygger på kompetent personal som kan ge kunderna kvalificerad service. Arbetsgivare som satsar på funktionell flexibilitet erbjuder sin personal heltidsanställningar och rika möjligheter till kometensutveckling. De anställda har en stark professionell identitet och personalomsättningen låg. Denna strategi stötte forskarna på i en bygghandel på landet.
– Det avgörande för hur butiken bemannas är hur man ser på relationen med kunderna. I bygghandeln gäller det att kunna ge kvalificerad service, i matbutiken anses kundmötet inte lika viktigt, säger Lars Walter.

Handels utredare Josefine Boman har också studerat arbetsgivarnas bemanningsstrategier. Hon tycker att Lars Walters forskning bekräftar Handels bild.
– En betoning av numerisk flexibilitet har negativa konsekvenser. Studien visar att det finns mycket att vinna på att i stället satsa på funktionell flexibilitet. De anställda blir friskare, nöjdare och mer kompetenta. I förlängningen gör det också kunderna nöjda, säger Josefine Boman. 

Fakta:

Två typer av flexibilitet

  • Forskningsrapporten "Flexibel handel" har tagits fram av forskare vid Handelshögskolan i Göteborg i regi av Handelns utvecklingsråd, Hur.
  • Forskarna har studerat strategier för bemanning i en matbutik, en bygghandel, en klädbutik och ett apotek.
  • De strategier som används syftar till två olika former av flexibilitet i bemanningen:
  • Numerisk flexibilitet uppnås i butiker främst genom korta deltidsanställningar där personalen jobbar mertid vid behov. Visstidsanställningar används också. Bemanningsföretag och outsourcing är mindre vanligt.
  • Funktionell flexibilitet bygger på arbetslag, systematisk inskolning, kompetensutveckling och arbetsrotation.

 Länk till rapporten