– Jag hade velat att vi slapp gå dit under uppsägningstiden eftersom vi mår så dåligt av ägarens beteende och har gjort under så lång tid. Det här hjälper inte oss nu, säger en av de anställda.

I förra veckan träffade Arbetsmiljöverket butiksägaren, personalen och facket för att se vad som kan göras åt den dåliga arbetsmiljö som råder i affären. Enligt de anställda utsätts de för kränkande behandling av ägaren. Butiksägaren menar att hen motarbetas och att den dåliga stämningen beror på att hen tvingats dra ner på personal. I dagsläget är alla tre fast anställda uppsagda. I januari tar den längsta uppsägningstiden slut.
– Jag anser att kompetens att bedriva psykosocialt arbetsmiljöarbete saknas i butiken. Därför har vi krävt att en oberoende expert tas in. En person som alla parter har förtroende för. En handlingsplan för hur arbetet med att få en bra arbetsmiljö ska göras ska också tas fram, säger Håkan Sandström, inspektör på Arbetsmiljöverket.

Tage Nilsson ombudsman på Handels i Luleå säger att han är nöjd med mötet. Just att en oberoende expert tas in och att en handlingsplan skrivs är vad facket har krävt från början.
– Vi alla arbetar nu för att de uppsagda ska ha en bra arbetsmiljö under den tiden de måste jobba och för att arbetsmiljön ska bli bra för eventuella framtida medarbetare. Jag förutsätter att arbetsgivaren tar detta på allvar och det känns så, säger han.

Arbetsgivaren har till den 30 september på sig att ta fram en handlingsplan. Handelsnytt har sökt butiksägaren utan resultat.