Om Handels ska bli intressant och viktig för alla sina medlemmar måste organisationen vara fast förankrad i gräsrötterna också, vet vad som engageraroch upprör, vad som är läge att satsa på.
Vi tycker att det syns i tidningen att organisationen är ganska bra på det. Visserligen är det lättare att få karlar på lager att ta till orda. Kvinnor i butiker har det svårare, mer deltid, osäkrare anställningar. Företaget har kanske en policy som gör att det kan kännas obekvämt att uttala sig, även om det handlar om något helt harmlöst.

Ändå märks det att en stor andel kvinnor och unga medlemmar engagerar sig och blir förtroendevalda i Handels. Syftet är ju att organisationens styre ska spegla vilka medlemmarna är och så verkar det nära nog vara när det gäller kvinnor och unga. Det visar vår genomgång (s 4) av vilka som senast var ledamöter på kongressen
(= förbundets ”riksdag”), vilka som sitter i avdelningarnas styrelser och
i förbundsstyrelsen. Bra jobbat!
Men – var finns alla duktiga butiksanställda och lagerarbetare som har kommit hit från eller har rötter i ett annat land? De är tyvärr försvinnande få i dessa kretsar.

De finns förstås på arbetsplatserna, på ett ungefär har nog en fjärdedel av dem som jobbar i handeln sina rötter i länder utanför Norden. Världsjätten Ikea gör det till en del av sin framgång att ta tillvara medarbetare med andra språk och kultur. Såklart vill facket också ta fasta på det, se till att medlemmar med utländsk bakgrund får göra sina röster hörda, får påverka, bidrar med sin kunskap och erfarenheter. Tyvärr har man inte lyckats fullt ut än.

Handels har jobbat medvetet och stenhårt med att lyfta fram kvinnor och ungdomar. Det gav resultat. Nu är det dags att göra en Ikea och se till att även medlemmar med utländsk bakgrund blir rimligt representerade bland de förtroendevalda. Vi gissar att det faktiskt finns en hel del som är handelsombud och skyddsombud, som engagerar sig i klubbar ute på företagen. De har bara inte kommit ända upp i toppen än.

Anna Matkovich fyller alla kvoter samtidigt, kvinna, ung, från ett annat land och med ett brinnande engagemang för fackligt arbete.
– Jag ville ha koll, inte behöva fråga min arbetsgivare om vad som var rätt lön, förklarar hon hur det fackliga engagemanget kom sig.

Det finns fler som hon, det är bara att leta på för valberedningarna!