Jag har en fast anställning på heltid i en ICA butik som har öppet sex dagar per vecka. Hur många timmar ska jag arbeta det kommande året?  
Tack på förhand
Lina

Svar: I Detaljhandelsavtalet, som är det kollektivavtal som din arbetsplats omfattas av, är ordinarie arbetstid för dig som är heltidsanställd i genomsnitt 38 timmar och 15 minuter per vecka.  Kollektivavtalet tillåter en viss variation av arbetstiden men den schemalagda arbetstiden får inte över- eller underskrida genomsnittsarbetstiden med mer än 9 timmar per vecka för heltidsanställd.  Således finns numera ingen fastställd årsarbetstid utan arbetstiden beräknas per vecka.
Caroline Terranchie, Handels direkt