De som jobbar skift på lager har rätt till skifttillägg för arbete på obekväm arbetstid. Så långt är Handels och Elgiganten överens. Men inte när det gäller från vilket klockslag.

I december förra året stämde Handels företaget i Arbetsdomstolen. Problemet är den så kallade ordinarie arbetstiden. Enligt kollektivavtalet ska en arbetsplats fastställa en ordinarie arbetstid på 40 timmar per vecka mellan klockslagen 7-18, vardagar, och lördagar 7-12. All tid utöver detta har man rätt till skifttillägg.

Elgiganten anser att ordinarie arbetstid är 7-18 på vardagar och att skifttillägg ska betalas mellan klockan 18 till 7, vilket de redan gör. Företaget menar att det inte finns någon regel som hindrar dem från att inom tidsspannet förlägga arbetstiden på skilda tider, skriver man i svaromålet till Arbetsdomstolen.

Handels menar att den ordinarie arbetstiden är 7-16 och att lagerarbetarna därmed har rätt till två timmar mer tillägg per dag. Om facket vinner fallet får 185 anställda retroaktivt skifttillägg på totalt nära tre miljoner kronor. Dessutom kräver man skadestånd på 25 000 kronor till var och en av dem.

Om parterna inte når en förlikning väntar nästa steg i rättprocessen, muntlig förberedelse.

Fakta

Elgigantens centrallager ligger på industriområdet Torsvik i Jönköping.

Där jobbar 290 arbetare och 90 tjänstemän.

Lagerarbetarna har tvåskift, måndag till fredag klockan 6-15 och 15-23.30.

Skifttillägget är 40 procent av timlönen på vardagar mellan 6-7 och efter den ordinarie arbetstiden fram till 23. Mellan 23 och 6 är tillägget 70 procent.