Sedan oktober finns Livsmedelsombudsmannen. Dit kan anställda inom livsmedelsbranschen höra av sig med tips om något inte går rätt till. Allt från de som jobbar på gårdarna där djur föds upp till slakteri, transport, paketering, butik och restaurang. Tipsen kan handla om felmärkta varor, dålig hygien eller smugglingsbrott.

Av de 206 tipsen vet inte Livsmedelsverket hur många som kommer från butiker. De vanligaste tipsen handlar om felmärkning.

– Det kan handla om att man flyttat fram bäst före-datumet, inte skrivit precis vad varan innehåller eller inte varit ärlig med ursprung. Tidigare skandaler i livsmedelsbranschen har ofta handlat om att man flyttat fram datum, säger Jan Sjögren, avdelningschef på Livsmedelsverket.

Efter att ett tips kommit in görs en bedömning av ärendet, som sen kan lämnas till utredning hos Livsmedelsverket, eller annan myndighet, exempelvis de kommunala miljö-och hälsoskyddsnämnderna. I dagsläget har inget av tipsen lett till åtgärder.

Fakta

Livsmedelsombudsmannen

Ny tjänst på Livsmedelsverket. Dit kan de som jobbar inom livsmedelsbranschen höra av sig med misstankar om brott mot livsmedelslagen.

Anmälan görs via webbformulär, 018-17 57 00 eller livsmedelsombudsmannen@slv.se

Du kan vara anonym.