Under tisdagens interpellationsdebatt i riksdagen ställde Ali Esbati (V) och Christian Holm (M) frågor till arbetsmarknadsminstern om regeringen ville behålla eller avskaffa anställningsformen allmän visstid.

Men något tydligt svar fick de inte. Ylva Johansson vill prioritera en lagändring som ska stoppa staplandet av visstidsanställningar på varandra, vilket EU-kommissionen kritiserat Sverige för under förra regeringen.

– Regeringen vill stärka skyddet för tidsbegränsat anställda. Missbruk av visstidsanställningar ska inte vara möjligt. Min målsättning är att så snart som möjligt komma med förslag till riksdagen om nya regler. Mot den bakgrunden är det för tidigt att säga exakt hur reglerna bör se ut, säger Ylva Johansson.

Nästan var tredje anställd inom detaljhandeln har tidsbegränsad anställning skriver Handels ordförande Susanna Gideonsson på Svenska Dagbladets debattsida och kräver att allmän visstid skrotas.  

Fakta Allmän visstid behöver inte motiveras

Allmän visstidsanställning infördes i lagen om anställningsskydd (las) 2007.

Den ersatte de tidigare visstidsanställningarna: säsongsanställning, projektanställning, och anställning vid arbetsanhopning.

Med den nya lagen gavs arbetsgivare rätt att anställa på allmän visstid utan att behöva motivera varför. Exempelvis möjliggörs inhopp på kort tid utan att den anställda ersätter en viss person. 

Efter två år som anställd på allmän visstid ska en arbetstagare bli tillsvidareanställd. I praktiken kan dock tiden som tidsbegränsat anställd förlängas genom att allmän visstid kombineras med vikariat och provanställning.