Dom förväntas utföra samma arbetsuppgifter och bära samma bördor som kollegorna ”på golvet”, men också se till att utföra kontroll och ansvara för resultat. Ofta har dessa människor börjat underifrån och är fortfarande medlemmar i Handels.

För att inte dessa ska lämna Handels eller byta fackförbund behövs åtgärder. En sak att bygga på hade varit utbildningar som riktar sig speciellt till mellanchefer med tonvikt på personalhantering och psykologi. Detta hade varit både nyttigt och uppskattat och bidragit till att vi får behålla fler medlemmar.