Det varma bemötandet vi fick överallt vägde upp för den snålkalla blåsten utomhus. Nästan alla samtal kom att beröra a-kassan. Överlag så var förmåner som kommer av medlemskapet ett återkommande tema, som försäkringar. Det är logiskt att vi kan få bra skydd till ett bra pris om vi är många som går ihop.

Ibland kom vi också in på andra delar av medlemskapets värde, som att kunna driva frågor gemensamt. Handels är en demokratisk organisation som företräder medlemmarnas intressen, oavsett det gäller löner, anställningstrygghet eller kvällsöppen förskola. Här gäller samma logik som med förmånerna, ju fler vi är desto större möjligheter har vi att påverka.

Ungefär så långt hinner vi prata. Sen behöver kunder hjälp, kläder vikas, varor frontas, och annat som hör arbetet till. Vi tackar för oss och går vidare.

Men egentligen vill jag fortsätta. Diskutera djupare. Helst vill jag också att alla ska engagera sig fackligt och politiskt. På samma sätt som vi är starka tillsammans i avtalsstrider, blir samhällsutvecklingen bättre om vi är fler som driver på. Dessutom är det så att om demokratin ska vara något mer än på papper så krävs det att vi bär upp den tillsammans i vardagen.

I grunden är det en fråga om ideologi och demokratisyn, att kämpa för ett samhälle där alla har den praktiska möjligheten att på lika villkor kunna forma sitt liv och samhället. Åtminstone borde alla ges förutsättningarna. Det handlar om frihet och om att komma till sin rätt, vilket förutsätter jämlikhet, jämställdhet och solidaritet.

Metoden vi har för att nå dit är organiserat fackligt och parlamentariskt arbete. Genom facket kan vi kämpa för inflytande i arbetslivet. Via parlamenten kan vi bygga välfärdssystem som gör alla människor trygga, friska och bildade. Men vi behöver vara många medlemmar som hjälps åt. Jag har aldrig mött någon som ångrat sitt engagemang, men däremot många som vuxit som människor av det. Allt man får lära sig, alla människor och nya tankar man får möta, det är en resa som fler borde få uppleva, och som blir möjlig tack vare att man går med.

Men detta hinner vi alltså inte komma in på under samtalen. Så jag brukar göra reklam för Handels kurser i stället. Där ges den långa versionen, till att börja med.