Ove Renbergs långa erfarenhet som datalärare kom väl till pass i förhandlingarna om nytt kollektivavtal för försäkringsrådgivare på Folksam.

Säljarens lönenivå beror bland annat på vad och hur mycket man säljer och hur stor del av kunderna som sedan faktiskt betalar den försäkring de tackat ja till.
– Det är rätt så komplicerat, säger Ove Renberg som är telemarketing-ombud på Folksams säljkontor i Kramfors sedan 13 år.
Att göra stora förändringar i lönesystemet är med andra ord omständligt. Kanske är det därför som varken fack eller arbetsgivare haft bråttom till förhandlingsbordet. Kollektivavtalet löpte ut 2009, men först hösten 2014 satte parterna sig ner för att förhandla fram ett nytt.
– Medlemmarna upplevde att vi hade ett bra avtal, men vi ville ha ett enklare system där vi inte behövde göra så mycket egna deklarationer av allt vi sålde.
Ove Renberg satt i fackets avtalsdelegation under förhandlingarna. Och det var tur. Han har tidigare arbetat 15 år som datalärare och är något av en expert på kalkylprogrammet Excel.

När förhandlarna fått ett bud från arbetsgivaren gick de till delegationen i ett rum intill. Där satt Ove Renberg och ”hällde in” uppgifterna i Excel. Kalkyldokumentet rymde till slut uppgifter om ungefär 100 arbetskamraters prestationer i 30 olika parametrar. Effekten av varje föreslagen förändring av en viss faktor i lönsesystemet blev direkt synlig i linjediagram på Ove Renbergs dator.
– På så sätt kunde vi se hur förändringar av olika provisioner, krontal och procentsatser skulle slå för olika individer, förklarar han.

Arbetsgivarens första förslag skulle enligt Oves kalkyler ha gett flera tusenlappar i lönesänkning för de säljare som presterar allra bäst. Han mixtrade med några siffror i kalkylerna och kunde på så sätt presentera motförslag med rimligare fördelningseffekter.
Efter flera veckors förhandlingar sa arbetsgivaren till slut ja till det system som facket föreslog på grundval av Ove Renbergs beräkningar. Det rena provisionsavtalet kompletterades med en grundlön på 10 000 kronor i månaden, och prislapparna på alla produkter justerades. Enligt Handels ombudsman Fredrik Wimborn var det mycket tack vare fackets egen kalkylexpert som det komplicerade avtalet alls kunde ros i land. Ove Renberg själv är mer blygsam.
–  Äsch, jag vet inte. Det är väl många som behärskar Excel i dag. Fast de som tror att kalkylprogram gör att man inte behöver kunna räkna, de vet inte vad de talar om.

Fakta

Ove Renberg

Ålder: 55 år.
Jobb: Försäkringsrådgivare på Folksams säljkontor i Kramfors.
Aktuell: Bidrog med kvalificerade datakunskaper vid förhandlingarna om nytt kollektivavtal för telesäljarna på Folksam som gäller från 1 mars.