Skaras deltidsbrandmän jobbar förutom på Jula exempelvis som lärare, en är personlig assistent och en äger ett hotell. Räddningschefen Roger Almgren säger att det är svårt att rekrytera.
– Det ställs fysiska krav, man ska bo och jobba fem minuter från stationen och så ska arbetsgivaren säga ja.

På Jula säger man sig bara se positivt på att ha deltidsbrandmän i personalstyrkan, trots att de ibland är borta från det ordinarie jobbet.
– En av fördelarna är att vi har brandmän i dagligt arbetsflöde som är vana vid larmsituationer, vi kan få snabba insatser och trygg personal, säger Julas säkerhetschef Mikael Hellqvist.