Vi söker en senior i 65-70-årsåldern med grå tinningars charm och lojalitet mot företaget. Du klarar raka rör och tydliga riktlinjer, är tävlingsinriktad och kan omvandla information till praktik.

Ovanstående annons är ju knappast realistisk då de äldre med tunga jobb knappast orkar arbeta vidare med samma arbetsuppgifter till 70-årsåldern. En äldre skulle i stället kunna erbjudas omställning till lättare arbete som mentorer och/eller med mindre fysiska arbetsuppgifter. Ett attraktivt alternativ skulle vara arbetstidsförkortning eller att dela en heltid med någon annan.

Andelen äldre ökar konstant. Allt färre personer i yrkesverksam ålder skall försörja allt fler som är äldre än 65 år. Detta kommer att påverka arbetskraftsutbud, tillväxt, sparande och konsumtion.

Det brukar ofta komma på tal att nuvarande LAS skulle vara en broms för yngre att komma in på arbetsmarknaden ifall äldre arbetar längre tid än i dag, men enligt forskning finns inget sådant samband!
Om arbetskraftsutbudet ökar, ökar också efterfrågan på arbetskraft. Men det är viktigt att man bevakar den svenska modellen med kollektivavtal för att förhindra lönedumpning.

Inget politiskt parti intresserar sig för denna fråga idag.

För det första kan man inte begära att en pensionär skall leverera lika mycket som en ung person, och för det andra måste man göra det attraktivt för företag att anställa en person som inte levererar lika mycket som en högpresterande.

• Man bör behålla dagens pensionsålder men samtidigt lagstifta om rätten att arbeta 50, 75 eller 100 procent från 61 års ålder. Ta bort kostnaden för de sociala avgifterna för arbetsgivarna ifall den anställde väljer något av dessa alternativ.
•  Låt den anställde ha rätten att arbeta till 70-årsåldern med bibehållen arbetslöshetsförsäkring och tjänstepension.
•  Behåll nuvarande system där man kan ta ut sin pension från 61 år och arbeta parallellt med pensionsuttag.
•  Det ska framgå om den anställde går från heltid till deltid på grund av hälsa eller ålder. Om en pensionär vid nyanställning vägras heltid på grund av ålder faller detta inom diskrimineringslagen.

Arbetsmiljön har under alliansregeringen försämrats, och samtidigt som man slimmat organisationen kräver man högre tempo med färre anställda.

Varken staten eller arbetsgivarna gör i dag något för att tackla morgondagens problem och krav på ett längre arbetsliv. De politiska styrmedlen för att göra det attraktivt med en åldrande befolkning i arbetslivet lyser med sin frånvaro samtidigt som näringslivet inte kommer att befatta sig med frågan ifall den ökar utgifterna.

Det krävs lagstiftning och ett samtal mellan arbetsmarknadens parter som ger den anställde rätten till försörjning på en säker arbetsplats och möjlighet till lättare arbetsuppgifter och kortare arbetstid för de som önskar.