Enligt LO:s rapport är mäns pension i genomsnitt 5 900 kr högre än kvinnors pension.
Nu handlar det inte om att ge kvinnor ”allmosor”. Vad dessa kvinnor behöver efter ett långt arbetsliv och att ha betalat skatt efter sin bärkraft, är en pension och pengar som det går att leva på.
Därför uppmanar vi alla partier att verka för rätten till heltid i stat och kommun och snarast ge pensionssystemet en verklig översyn i syfte att trygga grundtryggheten.