Lagerarbetarna inom Ica gick redan för sex år sedan igenom en liknande förändring som hela privata partihandeln just nu ser ut att stå inför. Icas avtal studeras därför noga av fack och arbetsgivare i arbetet med ett nytt partihandelsavtal.

Före 2009 gällde olika lokala avtal på Icas sju lager. Arbetstidsregler och ob-ersättning varierade kraftigt mellan arbetsplatserna inom samma företag. Orsaken är att partihandelsavtalet ger det lokala facket makt över villkoren för arbete på obekväma tider.

Ob-tillägget på ”röda dagar” som annandag jul var till exempel 150 procent på lagret i Kallhäll, och 100 procent på ett annat Ica-lager. Förmånen som klubben i Kallhäll såg som en facklig framgång riskerade att vändas till en nackdel.

– Det är solklart ett problem att villkoren är olika. Arbetsgivaren kan hota med att flytta verksamhet till anläggningar där det är billigare, säger Jonathon Clarke, Handels klubbordförande på Icas färskvaruterminal i Kallhäll utanför Stockholm.

Villkoren ändrades när Ica och Handels slöt ett företagsavtal som gäller från 2009 och delvis ersätter partihandelsavtalet. I dag är arbetstidsregler och ob-ersättningar samma på alla Icas lager.

Före 2009 var det frivilligt att jobba på röda dagar, vilket då betraktades som övertid. Med nuvarande företagsavtal har arbetsgivaren rätt att schemalägga personal 362 dagar per år.

­– Jag tycker det är bra med ob-ersättning inskriven i avtalet. Visst fick vi i Kallhäll gå ner lite i ersättning på vissa tider, men andra Ica-lager fick höjning. Det handlar om solidaritet mellan olika arbetsplatser, säger Jonathon Clarke.

Det som facket förlorade i och med företagsavtalet var främst inflytande över när var och en ska jobba.

– Om Handels ska gå med på att släppa det fackliga vetot över arbetstiderna så måste de kräva inflytande på något annat sätt. Det finns personer som inte kan jobba vissa tider, av hänsyn till familjen eller av andra skäl. Det måste bli lättare att påverka sina egna arbetstider, säger Jonathon Clarke.

Han råder också dem som ska formulera det nya distributionsavtalet att göra texten så tydlig som möjligt.

– Det ska inte råda någon tvekan om hur avtalet ska tolkas. Då slipper man tjafs mellan klubben och arbetsgivaren.

När partihandelsavtalet nu görs om hoppas han på flera förbättringar.

– Semesterreglerna är en katastrof i dag. De måste uppdateras för att passa dagens verksamhet som ofta sker sju dagar i veckan. Även reglerna för treskift behöver ses över.

Många lagerklubbar ser det fackliga vetot över arbetstidens förläggning som det lokala fackets starkaste vapen i dagens partihandelsavtal. Om facket ska släppa det så borde de kräva något i gengäld, tycker Jonathon Clarkes styrelsekollega Jan Lund:

– Kanske en stark skrivning som begränsar användningen av bemanningsföretag.

Två röster om arbetstidsreglerna

Theres Andersson, styrelseledamot, Ahlsell, Hallsberg:

– Det fackliga vetot i arbetstidsfrågor är en styrka hos det lokala facket som vi vill värna om. Förbundsledningen verkar villig att släppa på det, men Handels är ju en demokratisk organisation, och det är vi medlemmar som utser förhandlingsdelegation. Så det är upp till oss.

Marcus Strandberg, klubbordförande, Ica Helsingborg:

– När vår arbetsgivare Ica fick rätt att förlägga arbetstid när som helst 362 dagar om året förlorade medarbetarna makten över sin egen tid. Om motsvarande regel ska in i kollektivavtalet måste vi få tydliga garantier om att kunna påverka vår arbetstid.

Kommentera!

Vad tycker du?

Hur tycker du att partihandelsavtalet bör ändras?

Är det rätt av facket att byta bort makten över arbetstiden mot andra former av inflytande?

Kommentera artiklarna här på webben, eller på Handelsnytts Facebooksida.

Eller skriv en insändare på www.handelsnytt.se/insandare