– Vi vill ha en positiv inverkan på människorna i vårt närområde och barns utveckling. Läxhjälpsprojektet ger väldigt mycket tillbaka i det dagliga arbetet. Medarbetarna får inspiration och energi och det smittar av sig på de andra. Många känner stolthet att jobba på ett företag som tar ett sånt ansvar, säger Samuel Johansson, hållbarhetsansvarig på lagret.

Ikeas läxhjälpsprojekt har pågått sedan vårterminen 2014. De är fyra anställda som turas om, och de får lön för läxhjälps- och restid, totalt två timmar. Läxhjälparna utses genom en vanlig rekryteringsprocess. De binder upp sig terminsvis för barnens trygghets skull och får gå Rädda Barnens introduktionskurs som handlar om deras värderingar om barnets bästa.

Eleverna som får hjälp har något extra behov och tanken är att avlasta lärarna och föräldrarna. Ikeas hjälp uppskattas.
– Det är bra att de som kommer är lite yngre, sen är det roligt att det kommer folk från olika verksamheter. Men barnen märker ingen skillnad. För dem är vi alla läxhjälpare, säger Anna Ekstrand Persson från Rädda Barnen.

Förra året hade Ikea och Rädda Barnen ett samarbete som gick ut på att lageranställda hjälpte till på ett asylboende. Läxhjälpen på Kålgårdsskolan pågår terminen ut. Hur man ska fortsätta samarbetet vet man inte än.

Ikea uppger att flera varuhus samarbetar med lokala organisationer, men att aktiviteterna skiljer sig.