– Det har varit ett långt ärende. Det är skönt att det har fått ett avslut. De har verkligen gjort ett jättejobb, säger Mikael Bergman, inspektör på Arbetsmiljöverket.

Enligt de anställda har arbetsmiljön förbättrats.
 – Jämför man med tidigare är det mycket bättre i dag. Men vi behöver jobba vidare på vår arbetsmiljö, säger Bengt Palmgren, butikens skyddsombud och vice klubbordförande. 

Det var i november 2011 som en före detta anställd skickade ett brev till Handels avdelning där hon berättade hur dåligt personalen på Ica Kvantum i Stenungsund mådde. Främsta orsaken var enligt personalen handlaren.  De upplevde sig hotade, kränkta och kontrollerade av honom.  Facket gjorde en anmälan till Arbetsmiljöverket som påbörjade en utredning.  Krav ställdes. Företaghälsovården togs in. Till och med Ica-handlarnas ansvarsnämnd varnade handlaren. Så har åren rullat på.

Nu, i slutet av mars 2015, konstaterar en oberoende utredning att de anställda i dag mår bra, att den psykosocial arbetsmiljö präglas av stor trivsel, att det inte förekommer kränkande särbehandling eller sexuella trakasserier.  Med anledning av detta avslutar Arbetsmiljöverket sin granskning av butikens arbetsmiljö.

Facket är dock lite förvånat över att utredarens rapport var så ensidigt positiv
– Vi ifrågasätter inte rapporten och vi förutsätter att den är professionellt gjort. Men att den var så ensidigt positiv var överraskande. Jämför man med tidigare är det mycket bättre i dag. Men vi behöver jobba vidare på vår arbetsmiljö, säger Bengt Palmgren, som är skyddsombud och vice klubbordförande.

Handlaren Robert Larsson håller med om att det finns saker att jobba vidare på.
– Vi har kommit en god bit på väg och vi kommer att fortsätta arbeta med dessa frågor med hjälp av företagshälsovården. Vi vet hur viktig dialogen mellan oss alla är. Att den i dag är väsentligt förbättrat tror jag är en mycket viktig anledning till dagens goda arbetsmiljö.

Fakta

Bakgrund

Flera år med krav på bättring

2011
November: En före detta anställd skickar ett brev till Handels där hon berättar om hur dåligt anställda mår på Ica Kvantum i Stenungsund.  Arbetsmiljöverket, AV,  gör en ny inspektion. Nya krav ställs.
2012
Mars: Handels anmäler butikens psykosociala arbetsmiljö till Arbetsmiljöverket, som  hotar med böter om inte handlaren förbättrar arbetsmiljön till den 15 juni.
2013
Januari: AV ställer fler krav. De anställda ska få hjälp att bearbeta situationen på arbetsplatsen.  Handlaren har till juni på sig att leva upp till kraven.
Juni: AV gör ett nytt besök. Fler krav ställs, exempelvis ska hjälp tas av en oberoende extern resurs för att utreda den psykosociala arbetsmiljön, därefter ska en tidsatt handlingsplan tas fram.
November: Utredningen konstaterar att anställda fortfarande upplever sig utsatta för kränkande särbehandling. En ny handlingsplan tas fram.
2014
Januari: Ica-handlarnas ansvarsnämnd diskuterar frågan.
Sedan bildandet har endast fyra  fall nått nämnden.
Februari: Ica-handlarna varnar handlaren. Förbättras inte arbetsmiljön riskerar handlaren att behöva sälja butiken. En oberoende expert ska även utses som stöd till handlaren.
Mars: De anställda bildar fackklubb.
2015
Februari: AV ska göra en ny uppföljning. Är inte arbetsmiljön bra riskerar handlaren böter på nära en miljon kronor.
25 Mars: AV lägger ner sin granskning av butikens arbetsmiljö.