Garantilönen, det vill säga den lön anställda får när de inte är uppbokade på jobb höjs med 3 procent för minimilönen, från 100 kronor i timmen till 103 kronor.

– Det är jättebra för våra medlemmar. Vi har också stärkt rätten och möjligheten att organisera sig fackligt, säger Sören Söderman, ombudsman och Handels representant i förhandlingarna.

Tidigare har ett förbund varit ”administrativt ansvarigt” på en arbetsplats och vill de anställda organisera sig i ett annat förbund har arbetsgivare kunnat vägra att erkänna den lokala klubben. Det har till exempel hänt för de Proffice-anställda på Icas lager i Helsingsborg.

I det nya avtalet ska det finnas ett centralt ansvarigt förbund, men också lokalt ansvariga förbund, vilket kan vara flera olika klubbar från olika förbund.

Ytterligare en ny del i avtalet är att arbetsgivare måste styrka att en person studerar eller har annan sysselsättning om den ska anställas på något annat än heltid.

– De nya intygsrutinerna är ett till steg i rätt inriktning för att skapa ordning och reda i bemanningsbranschen och att anställningarna inte ska missbrukas, säger Sören Söderman.

LO-förbunden hade också som krav att anställningsformen vikariat skulle tas bort i avtalen men där blev det ingen överenskommelse.

– Å andra sidan blev det inget åt andra hållet heller, arbetsgivarna ville få igenom deltidsanställningar och vi har fortfarande ett heltidsavtal, säger han.

Frågan om tillgänglighet och garantilön har varit en svår nöt att knäcka i förhandlingarna och till slut kom parterna överens om att skapa en arbetsgrupp som ska utreda frågan till nästa avtalsrörelse.

Arbetsgivarparten Almega Bemanningsföretagen är nöjd med att ha fått igenom att stärka sin roll som arbetsförmedlare, främst för nyanlända.

– Det är viktigt att branschens arbetsförmedlande roll erkänns så här otroligt brett på arbetsmarknaden, säger Henrik Bäckström, förbundsdirektör på Bemanningsföretagen i ett pressmeddelande. Parterna ska gemensamt diskutera med regeringen hur de ska kunna få ut fler nyanlända i arbete.

Det nya avtalet sträcker sig över ett år, till den 30 april 2016 och gäller 30 000 anställda och har förhandlats fram mellan de 14 LO-förbunden och Almega Bemanningsföretagen. 

Det nya bemanningsavtalet

Miniminivån på garantilönen höjs med 3 procent, till 103 kronor i timmen.

Större möjlighet till lokal facklig organisering.

Anställdas skadeståndsskyldighet begränsas till 14 dagar om de inte respekterar sin uppsägningstid.

Arbetsgrupp för att utreda frågan om garantilön och tillgänglighetstid.

Arbetsgivare ska kunna intyga för facket att anställda som inte jobbar heltid har annan huvudsaklig sysselsättning, t ex studier.

Lättare för arbetsgivarna att fungera som arbetsförmedlare för bland annat nyanlända.