Måste väl ändå räknas som ett arbetsmiljöproblem?! Självklart är den mobbade ett brottsoffer som – precis som i alla fall av brott – ska få hjälp och stöttning och de som mobbar ska få ta konsekvenserna av sina handlingar.

Det finns ju redan rubriceringar som kränkning, förtal, hot, misshandel, stöld med flera. Det som inte accepteras utanför skolan ska naturligtvis inte heller accepteras i skolan! Ingen ska behöva gå till skolan och vara rädd för att bli utsatt för trakasserier/mobbning! Varken personal eller elever. Självklart ska inte mobbning på andra arbetsplatser eller någonstans tolereras!

Inte heller ska offren skuldbeläggas genom att personal säger ”Hen måste tuffa till sig!” eller ”Hen ska inte vara så känslig!” Ingen kommer väl på tanken att säga åt någon som blivit misshandlad eller fått något stulet: ”Var inte så känslig!”?! Jag har själv varit utsatt under flera år i grundskolan. Fått höra nedsättande kommentarer om mitt utseende och mina kläder (senare blev min första fasta tjänst i modebutik), om hur jag är och vad jag gör. På den tiden jag gick i skolan fick jag i alla fall vila från hårda ord på fritiden. Men nu för tiden kan mobbning/trakasserier pågå dygnet runt på grund av internet, mobiltelefoner och sociala medier. Så det är tuffare för dem som blir utsatta i dag.

Den känsla av mindervärde och att inte vara bra nog – på många plan – som mobbning/utfrysning skapade kommer jag nog alltid att bära med mig, till viss del. Detta trots att det var många år sedan jag gick ur grundskolan och jag inte längre blir illa behandlad. Jag hade (och har) många fina vänner och det är jag så tacksam för, utan dem hade allt varit så mycket värre och svårare.

Det kanske mest skrämmande är vilka följder trakasserier/mobbning får på lång sikt: offren påverkas negativt med knäckt självkänsla och självförtroende, rädsla för negativ uppmärksamhet och för att göra bort sig. Medan mobbarna upplever sig ha övertag, riskerar att bli någon utan medkänsla som tror sig stå över lagar
och att inte behöva ta konsekvenserna av sina handlingar. Kanske framtida brottslingar?

Om någon känner igen sig som översittare och mobbare – gör om och gör rätt! Var en bra medmänniska! Du som ser – ingrip! Du som blir mobbad – det är inte dig det är fel på och våga be om hjälp!

Anja Höglin, butiksanställd, för närvarande timanställd