1. Har du fått anställningsbevis där lön och antal timmar framgår?
  2. Se till att få en introduktion. Allt från hur du kan jobba i bra arbetsställningar till var toaletterna finns. Fråga om du kan få en handledare att ställa alla dumma frågor till.
  3. Vill chefen att du ska gå hem för att det inte kommer några kunder? Visst, men du har rätt att få lön för den tid du lovats.
  4. Är du under 18 år? Då gäller speciella regler om hur länge du får jobba och vilka arbetsuppgifter du får ha.
  5. Får du problem, ring Handels Direkt 0771–666 444 eller LO:s hjälptelefon 020–56 00 56!