När anställda går samman och bildar en fackklubb får den förhandlingsrätt för arbetsplatsen. Men för att klara av en förhandling krävs utbildning. I dag har Handels en förtroendemannautbildning, steg-utbildningen, som Handels olika avdelningar håller i. Men den räcker inte.
– Vi har fått önskemål från avdelningarna om vidareutbildning. Känslan har varit att vi släppt de förtroendevalda för tidigt. Därför ska vi nu se till att starta en klubbskola som kan ta vid efter steg-utbildningen, säger Emma Almgren, studieombudsman på Handels, och den som håller i det övergripande arbetet med klubbskolan.

En arbetsgrupp, där studieombudsmän från Handels avdelningar och representanter från förhandlingsavdelningen på förbundskontoret, kommer att tillsättas i september. Arbetsgruppen ska gå igenom det material som redan finns och sätta ramarna för en central klubbskola. Tanken är att detta ska vara klart någon gång under början av 2016. Utbildningen ska även kunna användas för rutinerade klubbar.
– Klubbar som kanske känner att de behöver en nytändning, säger Emma Almgren.

Redan i dag jobbar några avdelningar med klubbskolor. Ett exempel är Halmstad. Där finns även sedan tre år tillbaka ett mentorskap för nya förtroendevalda. Mentorerna sitter antingen i avdelningsstyrelsen eller kommer från andra mer rutinerade klubbar.
– Tanken var att de nybildade klubbarna skulle blir mer självgående. Att de skulle kunna sköta det vardagliga fackliga arbetet och kunna ta förhandlingarna själva. Mentorn ska fungera som ett bollplank. Givetvis finns även en ombudsman från avdelningen tillgänglig också, säger Mikael Andersson, ombudsman i Halmstad.
Enligt honom har mentorskapet gett resultat. Fler nybildade fackklubbar klarar förhandlingarna själva och behöver inte längre att en ombudsman från avdelningen sitter med.
– De förtroendevalda växer också som individer, säger Mikael Andersson.

Avdelningen i Halmstad har även startat ett projekt där två förtroendevalda besöker alla fackklubbar inom avdelningen och har en form av utvecklingssamtal. I samtalen går man igenom vad som fungerar och vad som behöver förbättras och så skriver man en verksamhetsplan som följs upp.