– Det är jättepositivt att det ser ut så vad gäller förtroendeuppdrag. Det är viktigt att vi speglar medlemskåren. Det är då vi fattar de bra besluten, säger Susanna Gideonsson, Handels ordförande.

Handels för inte statistik över medlemmars etnicitet. Men i medlemsundersökning ställs frågan om födelseland – om man är född utanför Sverige eller om man har en eller två föräldrar som är det. Medlemmarna får även svara på om de har ett förtroendeuppdrag, om de exempelvis är klubbordförande, handelsombud eller skyddsombud.

Efter Handelsnytt granskning över hur väl Handels speglar medlemskåren utifrån kön, ålder och födelseland, har förbundet tittat på hur det ser ut med representativiteten bland de med förtroendeuppdrag utifrån födelseland. Det visar sig att lika många personer med utländsk som med svensk bakgrund har ett förtroendeuppdrag. För båda grupperna är det 12 procent som svarar att de har ett förtroendeuppdrag.  Drygt 4 000 personer har utländsk bakgrund och runt 12 000 har svensk bakgrund.

Men det är fortfarande få personer med utländsk bakgrund i toppen. Handelsnytts tidigare granskning visar att 6 procent i avdelningsstyrelserna har det och 8 procent av ombuden vid senaste kongressen hade det.
– Det tar längre tid när det gäller toppen. I exempelvis förbundsrådet sitter avdelningsordförandena så när det ändras där kommer det automatiskt att ändras i förbundsrådet. Att vi har representativitet när det gäller förtroendeuppdrag är ett steg framåt, säger Susanna Gideonsson, Handels ordförande.

Handels har inga planer på att börja föra statistik utifrån födelseland eller sätta upp konkreta mätbara mål på det så som de gör utifrån kön och ålder.
– När det gäller etnicitet kan vi inte ha sådana register. Det kommer vi aldrig att ha, säger Susanna Gideonsson, Handels ordförande.

Det är lagligt att fråga och samla in uppgifter om en person utländska bakgrund om samtycke finns. Statistiska centralbyrån har riktlinjer för hur detta ska göras.

Fakta

Var fjärde medlem har utländsk bakgrund

22 procent av Handels yrkesverksamma medlemmar har utländsk bakgrund. Det är ungefär 30 000. 12 procent av de 30 000 har förtroendeuppdrag, det vill säga drygt 4 000.  När det gäller förtroendeuppdrag är något fler födda utanför Sverige.

78 procent av Handels yrkesverksamma medlemmar har svensk bakgrund, är födda i Sverige. Det är ungefär 100 000.  12 procent av de 100 000 har  förtroendeuppdrag, det vill säga runt 12 000.

Utländsk bakgrund definieras som att du är född utanför Sverige eller har en eller två föräldrar som är det.
Källa: Handels.

Bakgrund

Handelsnytts granskning förra året visade att facket lyckats bra med att nå representativitet utifrån kön och ålder.  65 procent av de som har förtroendeposter är kvinnor. Något färre, 62 procent har förtroendeuppdrag med beslutande makt, som exempelvis ett uppdrag i klubbstyrelsen eller i avdelningsstyrelsen. 65 procent av handels medlemmar är kvinnor.

18 procent av dem som har förtroendeposter är under 30 år. 20 procent har uppdrag med beslutande funktion. 32 procent av Handels medlemmar är under 30 år.

Läs mer här