– Främlingsfientlighet och rasism är ett hot mot den fackliga idén. Som facklig organisation fokuserar vi på vad som förenar arbetare, inte vad som skiljer oss åt. Det är det som hela den fackliga styrkan bygger på, säger Handels andre vice ordförande Linda Palmetzhofer.

Under ett år, fram till hösten 2016, ska personal från Expo hålla föreläsningar och utbildningar med medlemmar, förtroendevalda och anställda i Handels. Syftet är att bemöta rasistiska tendenser i samhället. Linda Palmetzhofer oroas över det ökade stödet för Sverigedemokraterna.

– Deras åsikter är inte förenliga med de värderingar om alla människors lika värde som vi inom arbetarrörelsen står för, säger Linda Palmetzhofer.

Pengarna till projektet, 650 000 kronor, tas ur Handels samhällspolitiska fond (se faktaruta).

David Eklind Kloo, samhällspolitisk ombudsman, betonar att satsningen ligger i linje med förbundets samhällspolitiska arbete. Även han hänvisar till SD:s framgångar i opinionen.

– SD för en politik som missgynnar våra medlemmar. Deras betoning av etnicitet och kulturell bakgrund flyttar fokus från vad vi anser är viktigt i politiken, nämligen den ojämlika makten i arbetslivet, säger David Eklind Kloo.

Fakta

Stiftelsen Expo

Stiftelsen Expo har som syfte ”upplysa allmänheten om rasism och främlingsfientlighet”.

Stiftelsen ger ut tidskriften Expo och ger föreläsningar och utbildningar.

Länk till Expos hemsida.

Fakta

Handels samhällspolitiska fond

Den samhällspolitiska fonden bildades 2012 i samband med att Handels beslutade att sluta ge direkta partibidrag till Socialdemokraterna i form av automatiska betalningar.

Motsvarande summa, 6 kronor per medlem och år, läggs i en fond och används till samhällspolitiskt påverkansarbete utanför Handels egen verksamhet.

Totalt blir summan drygt 700 000 kronor per år. År 2013 gick pengarna till tankesmedjan Tiden som gjorde en rapport om osäkra anställningar.

2014 beslutade Handels att ge pengarna till Socialdemokraternas valrörelse.

2015 får stiftelsen Expo 650 000 kronor för en utbildningssatsning om främlingsfientlighet och rasism.