Jag har fått ett litet dilemma på arbetet. Jag har en fast tjänst på 50 procent i botten men har arbetat mer på timma. I december 2014 blev jag mamma och gick på föräldraledighet. Min arbetsgivare vill på grund av att folk kommer gå i pension att jag ska komma tillbaka i september 2015 på helt andra tider och uppgifter än jag haft tidigare. Min första fråga är hur länge jag kan ”kräva” att vara ledig, jag har läst allt från 1 år till 3 år. Det andra jag undrar över är om han kan tvinga mig att jobba fler timmar per vecka än vad jag blev anställd på? Hon som arbetat på mina tider ska få ha kvar de timmarna och jag får i stället anpassa mig och flytta på mig från ”mitt” schema. Är det ok?
Clara, 35 år

Svar: Tack för ditt mail. Enligt våra uppgifter har din arbetsgivare kollektivavtal.
Har du ett barn under 18 månader kan du vara hemma med ditt barn – dvs ledig från arbetet – i den omfattning som du vill, oberoende av hur mycket föräldrapenning du tar ut.

Är ditt barn äldre än 18 månader har du rätt att vara ledig från arbetet i den omfattning som du tar ut föräldrapenning på – t.ex. hel dag, 50 procent av dag etc. Är du heltidsanställd kan du även förkorta din arbetstid upp till 25 procent om du vill (dvs gå ned till 75 procent). Båda dessa saker gäller tills barnet blir 8 år.

På din andra fråga är svaret nej – arbetsgivaren kan inte tvinga dig att jobba fler timmar än de du är anställd på, på ett regelbundet sätt (utom vid övertidsarbete – se nedan). Är du deltidsanställd kan din arbetsgivare fråga om du vill och kan arbeta mertid, och då kan du svara ja eller nej utefter hur det passar dig. Är du heltidsanställd kan arbetsgivaren, om det för verksamheten krävs, beordra dig att arbeta övertid. Då måste du arbeta den beordrade övertiden om du inte har ett giltigt skäl att tacka nej.

Ditt schema kan dock ändras under årets gång om verksamheten kräver det. Du har heller inte enligt lag eller avtal rätt att ”paxa” ett visst schema.
Arbetsgivaren får inte ändra på faktorer i din anställning på ett negativt sätt just på grund av att du har varit föräldraledig eller på grund av att du är småbarnsförälder.
Claudio Estrada, facklig rådgivare, Handels Direkt