– Lagen utgår ifrån att det finns ett bolag. Men arbetsgivare flyttar runt de anställda mellan olika juridiska bolag.  Det är det stora problemet i handeln och detta kommer man inte åt med regeringens förslag. Vi kommer i stället att se fler arbetsgivare som flyttar runt anställa mellan olika bolag för att kringgå las och inte behöva anställa fast, säger Per Bardh, avtalssekreterare på Handels.

Handels hade istället velat se ett förslag som ger facken större inflytande över vilken anställningsform den anställde får.
– I dag är det helt fritt för arbetsgivaren att bestämma. Vi vill att arbetsgivarna ska behöva motivera och ha godtagbara skäl till varför någon anställs på visstid, säger Per Bardh.

Men Per Bardh vill inte kommentera om detta förslag är uppe i Handels samtal med Svensk Handel om att avtalsvägen förändra Lagen om anställningsskydd, las.

Den ändring i las som regeringen nu föreslår innebär att en visstidsanställning anses ha följt på en annan om den tillsätts inom sex månader från det att den förgående visstiden slutade. Den nya lagen skulle kunna börja gälla 1 maj 2016.

I dag blir en visstidsanställning en fast anställning om visstiden överstiger två år inom en femårsperiod. Handels har dock i sina kollektivavtal förhandlat fram ett starkare skydd, istället för 2 år gäller 1 år.

Bakgrunden till regeringens förslag om lagändringar är att EU kritiserat Sverige för att inte skydda arbetstagare mot att fastna i tidsbegränsade anställningar. EU menar att lagen om anställningsskydd, las, inte tillräckligt effektivt förhindrar arbetsgivare från att missbruka användandet av visstidsanställningar. Om inte Sverige gör en lagändring har EU hotat att stämma Sverige i EU-domstolen.

Fakta

Riksdagen fattar beslut

Lagrådet har lämnat ett yttrande om förslag om skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar. Regeringen vill nu införa dessa åtgärder. I december kommer regeringen lämna en proposition till riksdagen. Riksdagen fattar beslut om lagändring. Ändringen i Lagen om anställningsskydd föreslås börja gälla från 1 maj 2016.