När Mia Hultgren på Pressbyrån på Karolinska sjukhuset i Solna började engagera sig i Handels blev hon snabbt trött på snacket om att det bara fanns fackklubbar på stora butiker med många anställda.
– Jag såg det som en utmaning att skapa klubb på en liten arbetsplats.

Klubben bildades för drygt ett år sen. De är tre i styrelsen. Hittills har Mia Hultgren varit på så många fackliga utbildningar och uppdrag att klubben inte kommit igång. Nu ska hon vara mer på jobbet och en fråga de ska ta tag i är bättre framförhållning med schemat. Annat är att sedelboxarna sitter för långt ner, golvet på lagret har spruckit och att mattan bakom kassan är sliten.
– Det är inga enorma saker, men om ingen påpekar dem rinner de ut i sanden. En annan sak är den psykosociala miljön. Vi kan aldrig äta eller fika tillsammans. Uppstår det konflikter har man inte riktigt möjlighet att reda ut det. Vi behöver hitta vägar att kommunicera för att få det att fungera ändå, säger Mia Hultgren.

Att en fackklubb bildas på Pressbyrån är ovanligt. De är ofta få anställda, och de kan inte gå ihop flera butiker och bilda gemensam klubb eftersom de är franchiseägda.

Ägaren Thomas Högström var själv skyddsombud när han var anställd en gång i tiden.
– Med de grundvärderingar jag har är jag positiv till en klubb, men första reaktionen var, behövs det när vi är så få? Vi jobbar nära varandra, har personalmöten, flera anställda är från familjen. Men vill de sitta och prata om saker bara arbetskamraterna emellan motarbetar jag det inte, det är deras rättighet.

Mia Hultgren tycker att en fackklubb är en bättre form för påverkan än personalmöten.
– Då kan man luta sig mot lagar och avtal. Jag tror det är därför många inte vill engagera sig fackligt på små arbetsplatser. För att det är så intimt.

Fakta

Detta är styrelsen

Mia Hultgren, 30 år, ordförande och huvudskyddsombud. "Mina viktigaste frågor är psykosocial arbetsmiljö och att alla på arbetsplatsen är medlemmar."
Claes Hammar, 34 år, vice ordförande och skyddsombud. "Schemafrågor är viktiga. Och säkerhetsfrågor. På vårt drickalager har golvmattan börjat släppa."
Tracey Hammar, 31 år, sekreterare. "Jag vill få friskvård. När vi bytte ägare gick bidraget från 500 kronor i månaden till 0."

Detta är Pressbyrån Karolinska Sjukhuset

Karolinska Universitetssjukhuset finns både i Huddinge och Solna och är ett av Europas största universitetssjukhus.
Pressbyrån på sjukhuset i Solna har drygt tio anställda. Majoriteten har fast jobb på heltid, några jobbar extra. 
Öppet måndag-fredag 6.30-21.30, lördag-söndag 9-19.
Mat och fika säljer bäst.

Fakta Bilda klubb

Vill du bilda klubb? Ordna ett medlemsmöte på jobbet, Handelsavdelningen hjälper till. Välj vilka som ska ha uppdrag i styrelsen. Välj ett udda antal ledamöter, minst en ordförande och två till.
Handels har utbildningar för nya förtroendevalda.
Fackklubbens roll är att bevaka att avtal och lagar följs och att arbetsvillkoren är bra. 

Alla medlemmar tillhör en klubb. Det finns tre typer:
1. Firmaklubb – medlemmarna kommer från en eller flera arbetsplatser inom samma företag. En förutsättning är att arbetsplatserna har samma organisationsnummer, vilket inte är fallet hos franchisetagare. Klubben har förhandlingsrätt. Om man inte får ihop en firmaklubb kan man ha ett fackombud eller Handelsombud på arbetsplatsen.
2. Branschklubb – medlemmarna i en branschklubb jobbar i samma bransch eller avtalsområde, men i olika företag. Inte förhandlingsrätt.
3. Allmän klubb – för medlemmar på en ort, har olika arbetsgivare.