– Frisörlicensen handlar framför allt om att de frisörer som har kunskap om de kemikalier som finns i hårprodukter ska kunna få en licens som visar på det, säger Ewa Björkman, ombudsman på Handels.

Från och med nästa år, 2016, är tanken att alla yrkesverksamma frisörer ska kunna söka en frisörlicens. Den ska finnas i olika steg, från A till E, och ska inte blandas ihop med branschens yrkesbevis, gesällbrevet. Ett gesällbrev kräver grundutbildning, avklarat delprov och avklarat gesällprov. En A-licens kräver grundutbildning och avklarat delprov. Ett avklarat delprov betyder dock fördjupade kunskaper i klipp- och färgteknik samt kunskap om de kemikalier som finns i hårvårdsprodukter. Därmed fyller A-licensen en lucka mellan avklarat delprov och gesällbrev.

– Det här är ett sätt för oss att höja statusen och yrkesstoltheten. Kunden kan känna sig trygg med att den går till en utbildad frisör och frisören kan känna sig trygg då den har kunskap om de kemikalier som finns i de kosmetiska produkter som hårvårdsprodukter är, säger Ted Gemzell, vd på Frisörföretagarna.

För att få B-licens måste du förutom kraven för A-licens även ha klarat gesällprovet. För att få E-licens räcker det inte med en grundutbildning, du måste vara utbildad yrkeslärare. Utbildningarna och proven som kan ge licenserna är alltså de redan befintliga utbildningsalternativen, som frisören själv bekostar. Den som omfattas av kollektivavtal har dock rätt till betald kompetensutveckling.

Både enskilda frisörer och salonger kan söka licens. För att en salong ska få licensen ska de krav som Skatteverket har på kontakthandel uppfyllas. Det innebär bland annat att ett godkänt kassaregister ska finnas och att betalningar kan tas emot digitalt. Frisörerna på salongen ska också ha licens.

Blanda inte ihop licens och gesäll

Frisörlicens ska inte blandas samman med branschens yrkesbevis, gesällbrevet. Första steget mot att ”ta gesällen” är ett delprov som tas efter grundutbildning. Delprovet ska vara godkänt innan färdigutbildning mot gesällprovet kan påbörjas. I kollektivavtalet för frisörer är den som har ett gesällbrev behörig frisör och har rätt till full lön. Obehöriga frisörer tjänar mindre.

Efter gesällen kan man ta ett mästerbrev. För det krävs 6 års yrkeserfarenhet efter godkänd grundutbildning, godkänt gesällprov och utbildning i företagande, marknadsföring och ledarskap.

Det är aktörerna i branschen - Handels, Frisörföretagarna, Stylist- och Frisörlärarförbundet samt Kemisk-Tekniska Leverantörförbundet – som tagit fram licensen.

Tips

Intresserad av att utbilda dig? Kolla vilka utbildningar som är godkända med Frisörernas Yrkesnämnd, FYN. FYN är ett samarbete mellan Handels och Frisörföretagarna. Du kan även läsa mer på Frisörföretagarna.