Företaget, som säljer husdjursartiklar, har centrallager i södra Sverige. På lagret finns fackklubb, men relationen mellan klubben och ledningen har varit dålig.

I slutet av 2013 kritiserade vd:n klubbens ordförande för hans sätt att bedriva facklig verksamhet. Kort därpå stängde ledningen ner klubbens e-postkonto och krävde tillbaka den dator som klubbordföranden haft.

På två personalmöten i slutet av 2014 ska vd:n ha kritiserat klubbordföranden på ett sätt som flera mötesdeltagare ansåg aggressivt och stötande. Vd:n ska också ha sagt att de anställda inte får diskutera fackliga frågor på arbetstid och hotat med uppsägning om de inte följer ledningens anvisningar.

I januari 2015 fick klubbens ordförande en skriftlig erinran med hot om avsked. Bland annat för att han bedrivit ”facklig propaganda” under arbetstid.

Ledningens behandling av klubbordföranden innebär enligt Handels att arbetsgivaren hindrat honom i hans fackliga uppdrag och kränkt hans föreningsrätt.

– Det är inte okej att dela ut en skriftlig erinran till en förtroendevald för att ha bedrivit facklig verksamhet, säger Handels ombudsman Martin Nyberg.

Även påtryckningarna på övriga lagerarbetare innebär föreningsrättskränkning, anser facket. Handels har därför, med hjälp av en jurist på LO-TCO Rättsskydd, stämt företaget vid Arbetsdomstolen.

Facket kräver skadestånd på 200 000 kronor till klubbordföranden och 250 000 kronor till förbundet.

– Jag hoppas relationerna mellan facket och företagsledningen ska bli bättre, säger Martin Nyberg.

Fakta

Så säger lagen

Förtroendemannalagen 3 §:

En arbetsgivare får inte hindra en facklig förtroendeman att fullgöra sitt uppdrag.

 

Medbestämmandelagen 8 §:

Föreningsrätten skall lämnas okränkt.

Föreningsrätt innebär att både arbetsgivare och arbetstagare har rätt att tillhöra en organisation (i anställdas fall facket), att utnyttja medlemskapet och verka för organisationen.

Kränkning av föreningsrätten är till exempel att en arbetsgivare försöker hindra anställda att utnyttja sin föreningsrätt.