Ovissheten kring Coop Bygg har under flera år varit stor. 2008, när Coop lanserade ett sparbeting på hela 1,5 miljarder, såg det ut att vara slutet för konceptet. Sedan dess har vissa lagts ner, en del sålts till konkurrenter och andra har bakats in som en del i utbudet hos Coop Forum.

Men nu är en mer långsiktig lösning på gång. Coop Sverige slutar som leverantör till Coop Bygg och istället har ett avtal slutits med Bolist-kedjan.

– Huvudavtalet är påskrivet. Nu ska alla föreningar skrivna egna leverantörsavtal ovanpå det. Det är upp till var och en att bestämma själva, men å andra sidan finns det inga alternativ eftersom  Coop Sverige kommer sluta att leverera varor, säger Kent Jansson, medarbetare på Coop Bygg Bergvik och facklig representant i bolagsstyrelsen för Coop Sverige.

– Alternativen skulle vara att man skaffar en egen leverantör, eller att man lägger ner. Det sistnämnda ser jag dock inte som troligt eftersom de Coop Bygg som finns kvar ändå går bra.

Vad gäller de anställdas villkor förändras ingenting. Bolists roll blir att agera grossist till butikerna samt att marknadsföra dem. Konsumentföreningarna är fortsatt ägare och har därmed också kvar personalansvaret.

– Jag ser det som något mycket positivt. Hade vi inte gjort det hade vi inte funnits kvar. Det här var räddningen, en chans som gör att vi äntligen kan se framåt, säger Kent Jansson.

Idag finns det 17 Coop Bygg butiker i Sverige. Enköpingsbutiken läggs ner vid nyår och påverkas inte av Bolist-avtalet. Coop Bygg i Västerås görs om till en mindre byggavdelning inom Coop Forum. Totalt är det 15 Coop Bygg som nu kan bli Bolist-butiker.

När omskyltningen och det nya sortimentet är på plats är dock oklart.

– Vid årsskiftet blir det inte av för vår del i alla fall. Mer än så kan jag inte säga om detta, annat än att det rör sig om en offensiv satsning, säger Klas Olsson, kommunikationsansvarig på Konsum Värmland.

Handelsnytt har även sökt Coop Norrbotten, Coop Nord, Coop Mitt och Coop Väst. Ingen vill kommentera utan hänvisar till pågående förhandlingar.

Fakta: Coop Bygg

I början av 2009 fanns det 43 Coob Bygg-varuhus i Sverige. Därefter han en rad butiker lagts ner eller sålts, bland annat i Bromma, Mariestad, Uppsala, Göteborg, Burlöv och Karlskrona.

Bolist är ett samverkansföretag inom järn- och bygghandel. Kedjan startades 1998 av 42 järnhandlare. Idag består Bolist av cirka 190 butiker.