– Det är i och för sig bra att få klarhet i att de faktiskt inte är överens när det kommer till om bemanning kan vara permanent eller inte. Men det är synd att det inte kunde gå att hitta en lösning, säger Jonathan Öberg, klubbordförande på Elgigantens lager i Jönköping, som hoppats mycket på den nya tolkningen.

Facket och arbetsgivarorganisationen Svensk Handel har centralt kommit fram till en gemensam tolkning av partihandelsavtalets paragraf om inhyrning, för att förtydliga vad som gäller för de lokala klubbarna och arbetsgivarna. Men den stora frågan om vad som menas med att bemanningsföretag ska vara ett komplement är fortfarande olöst.

– Vår ingång är att man har en arbetsstyrka och kan ta in bemanning utöver det vid arbetstoppar. Svensk Handels ingång är att man har den ordinarie styrkan och kan komplettera permanent med en bemanningsstyrka, säger Thomas Holm, ombudsman på Handels.

Han är däremot glad att det nu finns tydliga regler för hur man ska räkna ut lönen för inhyrda genom genomsnittligt förtjänstläge, GFL. Det är också en fråga som diskuterats länge.

Mattias Dahl, förhandlingschef på Svensk Handel, säger att både fackklubbar och arbetsgivare efterfrågat tydligare tolkningar för vad som gäller och är nöjd och glad över att de kommit en bit på vägen.

– Från början var vi oense om 100 saker, innan vi gjorde dokumentet var det kanske 10 saker och nu är det ett par, tre grejer kvar vi inte kunnat lösa. Och det är såklart den svåraste frågan som blir kvar till sist, säger han.

På Elgigantens lager i Jönköping har det tvistats länge om när bemanningsföretag ska användas. Men klubbordföranden Jonathan Öberg är tveksam till om det nya dokumentet hjälper.

– För oss handlar det om vad som menas med att bemanning ska vara ett komplement. Arbetsgivaren staplar ständigt bemanningsanställningar efter varandra. Det blir ett A- och B-lag på arbetsplatsen, säger han.

I vägledningen står det att parterna inte är överens i frågan och att man lokalt helt enkelt får väga företagets intressen av lönsamhet mot de anställdas behov av trygga anställningar.

Den punkt i den nya vägledningen som Jonathan Öberg hoppas mest på är istället den som handlar om hur inhyrningen ska utvärderas. 

– Förut har det varit otydligt vad utvärderingen ska innehålla. Nu ska det bland annat vara ett ekonomiskt utfall och en jämförelse med vad det skulle kostat med egen personal istället. Och kommer man fram till, vilket jag tycker att man borde göra, att egen personal är bättre, spelar paragrafen om komplement mindre roll, säger han.

Men Jonathan Öberg är orolig för att det kommer att ta flera år att få arbetet att fungera efter den nya vägledningen.

– Utvärderingen bygger på att man har en schyst dialog och på vissa ställen kommer det säkert att funka men på andra ställen inte alls.

Fakta

Vägledningen handlar om hur fack och arbetsgivare på lokal nivå ska förhandla om Partihandelsavtalets paragraf 5 om inhyrd arbetskraft. I vägledningen finns detaljerade beskrivningar om till exempel vad man ska förhandla om, hur man räknar ut GFL (genomsnittligt förtjänstläge), hur arbetsplatsintroduktionen ska göras, och vad som ska ingå i en utvärdering av inhyrningen.