13 motioner om bemanningsföretag har kommit in till Handels inför kongressen i april 2016. De flesta handlar om att begränsa arbetsgivarnas möjligheter att ta in bemanningsföretag.

– På min arbetsplats har vi inhyrda som jag anser ersätter fast personal. De plockar, kör truck och annat som vi gör och de är inne hela tiden, inte bara vid arbetstoppar. De har sämre villkor och korta anställningar, säger Emma Johansson på Ikeas lager i Jönköping, som står bakom en av motionerna.

På Ikeas lager består 85 procent av personalen av tillsvidareanställda. Det är grundbemanningen. 15 procent består av en rörlig styrka av timanställda och inhyrda.

– Om inte Ikea har något jobb åt dem blir de uppsagda och får ingen garantilön. Sen får de ett nytt kontrakt efter ett tag igen. Det kan vara ett bra komplement vid arbetstoppar eller sjukskrivningar men ska inte vara en permanent lösning, säger Emma Johansson.

Till förra kongressen 2011 handlade några av motionerna som rörde inhyrda om att helt förbjuda bemanningsföretag. Till denna kongress är den stora frågan att begränsa den typen av anställningar.

– Efter förra kongressen och avtalsrörelsen har klubbarna fått mer inflytande över när bemanningsföretag ska tas in. Men att man säger upp fast personal och tar in bemanning istället är något vi verkligen vill begränsa, säger Thomas Holm, ombudsman på Handels förhandlingsenhet.