Jag arbetar i snitt 23 timmar i veckan i en butik som har kollektivavtal. Min chef säger att jag är skyldig arbetet timmar och att hen kan lägga ut timmar på mig när de har behov. Får hen göra så?

Svar: Ska din arbetsgivare ändra ditt schema måste hen göra det med en månads varsel. Ditt veckoschema får pendla med 5 timmar mer eller mindre än dina kontrakterade timmar. Vill arbetsgivaren göra större avvikelser än så måste du själv godkänna det.
Josefin Salminen, facklig rådgivare, Handels direkt