Alla som uppfyller kraven på medlemskap i en a-kassa har rätt till 300 ersättningsdagar. Arbetar man deltid kan man dock högst få 75 dagar per ersättningsperiod. När dessa tar slut får resterande dagar endast användas de veckor man inte arbetat alls.

Tanken bakom reformen, som infördes 2008 av den borgerliga regeringen, var att få stopp på överutnyttjande av deltidsstämpling, men också att hjälpa framförallt kvinnor ur deltidsfällan.

För många deltidare har detta istället lett till ett gruvsamt val, antingen försöka överleva på timmarna som arbetsgivaren ger en, eller gå ut i heltidsarbetslöshet.

Linda Modin, extraanställd vid Coop Ålidhem i Umeå, är en av dem som stått inför det valet. Som ensamstående tvåbarnsmor har hon varit tvungen att stämpla upp när hon kunnat. Efter att deltidsdagarna tog slut har det funnits tillfällen då heltidsarbetslöshet hade varit det ekonomiskt smarta valet.

– Ett tag hade det varit bättre ja. Men jag har jobbat hela mitt liv och man vill också visa att man vill arbeta så att man på sikt kan bli anställd. Det är som att man blir straffad för att man försöker jobba, säger Linda Modin.

För att kunna vabba de dagar hon inte är på jobbet måste hon vara inskriven hos Arbetsförmedlingen. Situationen har lett till stress och papperskrångel men också missad ersättning eftersom a-kassan inte räknar kvartar, något hennes arbetsgivare gör.

När hon berättade om sin situation för en kollega, fick hon råd att skriva en motion till Handels kongress.

–  Det är frustrerande. Jag har dagar kvar, men eftersom jag har gjort av med de 75 deltidsdagarna kan jag bara stämpla om jag är arbetslös en hel vecka, vilket jag nästan aldrig är. Jag vet egentligen inte vad facket kan göra, men mina kollegor tyckte att det var en bra idé, säger Linda Modin.

Hon är inte ensam om frustrationen. Flera andra motionärer tycker att deltidsdagarna ska utökas till 150 eller 300. Många vill också att Handels ska sätta press på Socialdemokraterna i frågan.

Men faktum är att 75-dagarsregeln redan är under utredning. I socialförsäkringsutredningen som presenterades i våras, och som backas upp av samtliga riksdagspartier, föreslås en utökning av deltidsdagarna. Utredningen vill se 300 dagar fördelat över 60 veckor för att ge deltidare mer tid ”att bita sig fast på arbetsmarknaden”.

Just nu ligger frågan hos arbetsmarknadsdepartementet. I början på nästa år ska en så kallad departementsskrivelse läggas fram – något som kan ses som ett underlag till en riksdagsproposition.

– Jag hoppas verkligen att något händer, säger Linda Modin. Jag är mest den utsatta parten i det här, en som jobbar mycket, som alltid har jobbat mycket och som tycker att detta är väldigt fel.

Fakta

Fakta: Mer om a-kassa och deltid

På Handels a-kassa kan du läsa mer om vilka regler som gäller vid deltid och stämpling, bland annat hur det fungerar med arbetsgivarintyg och anställningsbevis.

Informationen hittar du här.