Från och med maj månad bör medlemmar som får ersättning från Handelsanställdas arbetslöshetskassa vara extra noga med att betala in sin medlemsavgift. Efter det upphör a-kassans möjlighet att kvitta medlemsavgiften från ersättningen.

– Vi har sett det som en service från vår sida så att medlemmar inte ska råka illa ut. I arbetslöshetsanmälan som man skickar in till oss har det tidigare stått att vi kan göra på det sättet, och vi har det också inskrivet i stadgarna, säger Kim Sandberg, chef på Handelsanställdas arbetslöshetskassa.

Men i två färska domar från kammarrätten, varav en berör ett ärende från Hotell- och restaurangfackets a-kassa, slås det nu fast att upplägget saknar lagstöd. Det är helt enkelt den enskilde medlemmens ansvar att betala sin avgift i tid.

Exakt hur många av Handels a-kassa cirka 168 000 medlemmar som berörs av förändringen vet inte Kim Sandberg, men i det stora hela ska det handla om ”ett fåtal”.

– Det är ingen stor grupp, men vi vill vara tydliga och informera om detta innan så att ingen hamnar utanför, säger Kim Sandberg.

För att inte riskera att bli utkastad och bli utan ersättning rekommenderar Handelsanställdas arbetslöshetskassa osäkra medlemmar att ansöka om autogiro. Det görs enklast på deras sajt.