Mindre allmän visstid (AVA) och mer vikariat blir följden av de ändringar som införs i kollektivavtalet för butiksanställda (Se tidigare artikel). Svensk Handels avgående förhandlingschef Mattias Dahl har förståelse för fackets önskan att begränsa användningen av AVA.

– På vissa ställen används visstidsanställningar inte på det klokaste sättet, medger han.

Arbetsgivare kan till exempel hålla en låg grundbemanning och fylla upp med AVA. Eller ta in ersättare på AVA när någon är sjuk, trots att det borde vara fråga om vikariat.

När anställningar på AVA måste vara minst 14 dagar går det fortare för butikernas inhoppare att kvalificera sig för ett fast jobb. Mattias Dahl ger facket delvis rätt i att branschen mår bra av att jobben blir tryggare.

– Vi behöver ta steg för att få bukt med detta, även om facktes bild ibland är väl plakatbetonad.

Butikernas bemanning måste planeras bättre och mer långsiktigt. Nya avtalet pekar ut vad fack och arbetsgivare ska samråda om när schemat bestäms för kommande år: arbetsmiljö, familjeskäl och så vidare. Varje medarbetare får också peka ut fem dagar som man önskar vara ledig kommande år.

– På vissa håll fungerar detta redan i dag, men en del arbetsgivare och klubbar har behov av riktlinjer för vad de ska prata om, säger Mattias Dahl.

En förutsättning för givande samråd på arbetsplatsen är att det finns lokal facklig verksamhet. Mattias Dahl uppmuntrar anställda att bilda klubbar som blir engagerade samtalsparter till arbetsgivarna.

Det nya avtalets viktigaste inslag  anser han är det fyraåriga projekt som Handels och Svensk Handel ska driva med syfte att förbättra bemanningsplanering och schemaläggning.

– Det är en massiv satsning och en unik möjlighet att tillsammans lyfta branschen.

Enligt Mattias Dahl handlar det till stora delar att förändra kulturen och byta tankesätt.

– Företagen kan bli bättre på att lägga schema och erbjuda anställningar på fler timmar. Klubbarna behöver förstå att man jobbar när det behövs.

Förändringarna i detaljhandelsavtalet visar enligt Mattias Dahl att det är ett levande kollektivavtal som utvecklas tack vare att parterna lyssnar på varandra. Detsamma kan han dock inte säga om partihandelsavtalet. Han är mycket besviken på att förhoppningarna om ett helt nytt distributionsavtal inte blev verklighet.

– Hälsa från mig att det finns för mycket mytbildningar och skyttegravstänk hos facket på lagersidan.

Det starka trycket från många Handelsklubbar att slå vakt om vetot över arbetstiden var enligt Mattias Dahl en faktor som bidrog till att  partihandelsavtalet denna gång bara fick mindre justeringar.

Hur nära var ni att komma överens?

– Betydligt närmare än när vi började. Jag hoppas det går att enas i förhandlingarna om ett år. Om inte avtalet görs om finns risk att fler arbetsgivare gör över till Transportavtalet, säger Mattias Dahl.

Själv lämnar han Svensk Handel den 1 maj för att bli vd för just Transportarbetsgivarna.