Pressen ni jobbar under skapar en stark gemenskap. Hur balanserar man det så att folk inte bränner ut sig?

– Det gäller att hela tiden prata med varandra. I första hand ska man inte trycka på med mer arbetsuppgifter, utan i stället se hur man kan göra det smartare. Vi har också goda rutiner och är bra på att prioritera. Kunderna, kassan och färskvarorna går först.

200 000 människor passerar utanför er varje dag. Vilka krav ställer det på säkerheten?

– Det är definitivt mer prat om säkerhet här än i andra butiker. Vi utgår från arbetsmiljöaspekten snarare än snatterier. Det är bra, personalens trygghet är viktigast. Vi har också haft diskussioner om väktare hela dagen, men vi har den budget vi har just nu. Väktare finns på plats mellan 15.00 och stängning varje dag. 

Coop har på flera håll i Sverige förvandlat heltider till deltider. Även ni har tvingats skära ner. Hur har det påverkat er?

– Vi har har haft timbesparingar. Men vi har inte dragit ner heltider till deltider och vi har inte sagt upp någon. Det har handlat om schemaändringar och andra saker som löst sig naturligt när unga lämnat för studier och resor. Jag tycker att det har gått smidigt.