Trots att över 70 procent av den franska befolkningen säger sig vara mot det nya lagförslaget, vägrar regeringen att lyssna på sin egen befolkning. Det finns all anledning till oro över de allt hårdare medel som regeringen använder för att slå ner mot protesterna.

Rätten att strejka och rätten att demonstrera är grundläggande fri- och rättigheter som den europeiska arbetarrörelsen har tvingats kämpa till sig under decennier. Vi ser nu hur dessa demokratiska rättigheter allt mer inskränks i flera länder i Europa. Det är med bestörtning och oro vi följer de senaste månadernas utveckling i Frankrike. Vi vill därför uppmana arbetarrörelsen i Sverige och Europa att protestera mot den franska regeringens inskränkningar av demokratin och mot deras attacker mot strejkrätten.

Vi uppmanar fackföreningar och andra organisationer att ställa sig bakom följande krav på den franska regeringen:

Häv undantagslagen. Stoppa inskränkningarna av demonstrationsrätten.
Stoppa de våldsamma polisingripandena mot fackliga blockader.
Lyssna på den franska opinionen – dra tillbaka den nya arbetslagen.