– Jag blev hotad till livet. Jag bad en person som parkerat på personalparkeringen att vänligen flytta sin bil eftersom den blockerade våra bilar. Det slutade med att han stod och gapade och skrek att han skulle döda mig, säger Tuija Jansson, som jobbar i caféet på Biltema i Örebro.

Biltema ligger i utkanten av området Vivalla, som av polisen klassas som ett ”särskilt utsatt område” med allvarlig brottslighet. Totalt 15 bostadsområden i Sverige har den klassificeringen, bland annat Husby, Rinkeby och Tensta i Stockholm, och Bergsjön och Biskopsgården i Göteborg.

– Vi märker av den hårda tonen och det drabbar oss med mycket hot och våld. Våra Handelsmedlemmar känner sig otrygga på jobbet. Vi har blivit för toleranta och tar det för naturligt att utsättas för detta, säger Tuija Jansson, som är huvudskyddsombud.

Det var först efter att polisen varit där och sagt att de borde trycka på överfallslarmet i stället för att försöka lösa situationerna själva, de insåg att de blivit hemmablinda för våldet.

– Det hade gått för långt. Det här är väldigt allvarliga saker, säger Tuija Jansson.

Skyddsombuden gjorde en anmälan till Arbetsmiljöverket före midsommar. I den framgår det att anställda blivit hotade till livet och hotade med våldtäkt. Anställda ska ha blivit förföljda av kunder efter arbetstid och kunder ska ha kastat pärmar och en vinkelslip mot de som jobbar i kundservice. Dessutom beskrivs ett flertal vandaliseringar av personalens bilar och cyklar.

– De anställda mår inte bra och är oroliga för att gå ut från arbetsplatsen. Men arbetsgivaren har tagit det på största allvar och gjort en massa åtgärder. Jag kan inte gå in på vad på grund av säkerheten men från fackligt håll är vi nöjda, säger Tuija Jansson.

Även Arbetsmiljöverket har sekretessbelagt åtgärderna.

Johan Gerdevåg är varuhuschef och säger att han fick en tankeställare i och med anmälan till Arbetsmiljöverket.

– Man blir hemmablind när man går i samma vardag dag ut och dag in, oavsett vad det gäller, om det är hot eller annat. Vi har en samsyn nu med facket vad som behöver göras och nu polisanmäler vi dessutom allt, säger han.

Eftersom skyddsombuden är nöjda med arbetsgivarens åtgärder kommer inte Arbetsmiljöverket att ställa några krav.

Fakta Checklista vid hot- och våldssituationer

  • Att som arbetskamrat snabbt finnas på plats om någon drabbas av hot eller våld kan minska dennes skador betydligt.
  • Tänk även på att vittnen till det inträffade kan behöva stöd.
  • Lämna aldrig en drabbad arbetskamrat ensam.
  • Lyssna. Du behöver inte ge kloka råd utan det viktigaste är att du finns där.
  • Undvik att ge kritik eller söka efter vem som eventuellt gjort fel.
  • Skicka inte hem någon till en tom bostad. Se till att någon anhörig tar hand om personen.
  • Tillgång till krisstöd, till exempel en professionell samtalskontakt, är viktigt. Även om den drabbade först tackar nej bör arbetsgivaren erbjuda det igen i ett senare skede.
  • Det är viktigt att arbetsgivaren samlar personalen och ger saklig information om händelsen och vilken hjälp de drabbade får. Det minskar risken för ryktesspridning, oro och rädsla.

Källa: Arbetsmiljöverket

FAKTA Särskilt utsatta områden

Polisen har klassat 15 bostadsområden i Sverige som ”särskilt utsatta områden”. Vivalla i Örebro är ett av dem. Områdena kännetecknas av allvarlig brottslighet som våld, upplopp, narkotikahandel och låg socioekonomisk status. Dessutom är det svårt för polisen att fullfölja sitt uppdrag i dessa områden, de boende har en obenägenhet att delta i rättsprocessen, det finns parallella samhällsstrukturer, dit folk vänder sig istället för till polis och rättsväsende, och våldsbejakande religiös extremism.

Källa: Polisens rapport från 2015: Utsatta områden – sociala risker, kollektiv förmåga och oönskade effekter