– Vår målsättning är att klara oss på utsatt tid. Vi har stor förhoppning att det blir så, exempelvis har vi inte kunnat se försäljningsresultatet av det nya sortimentet. Det kan vi göra först i mitten av september, oktober. För även om det är viktigt att bli av med skulder är ökad försäljning viktigast, säger David Rönnberg, vd på Indiska.
 

119 personer, butiksanställda och tjänstemän, har i dagsläget berörts av Indiskas konkurshot. 46 personer har sagts upp. Av dem är 24 butiksanställda. 73 personer – alla butiksanställda – har fått nya anställningskontrakt på färre timmar än tidigare. Det rör sig om 1 till 16 timmar mindre, enligt advokatfirman DLA Piper (tidigare DLA Nordic) som hjälper Indiska att komma på fötter. Det är framförallt i Stockholm som anställda fått färre timmar, vilket Handelsnytt tidigare skrivit om. Facket är kritiskt.
– Några anställda har drabbats riktigt hårt. Även arbetsmiljön riskerar att bli dålig, sa Carolina Nilsson, ombudsman i Stockholm, tidigare till Handelsnytt.

Det var i mitten av januari i år som Indiska meddelade att de behövde statlig hjälp för att undvika konkurs, så kallad företagsrekonstruktion. Tingsrätten godkände det och sedan dess har klädkedjan kämpat för att komma på fötter. Senaste beskedet är att de har fram till 11 oktober på sig. Då har Indiska haft nio månader på sig. En företagsrekonstruktion kan pågå i max tolv månader.

Enligt Indiskas vd David Rönnberg finns det inga planer på ytterligare personalneddragningar.

 

Fakta

370 anställda i Sverige

Indiska ägs av familjen Thambert. Huvudkontoret ligger i Stockholm och produktionskontoret i Indien. I Sverige finns 75 butiker, ingen av dem franchise.  Utöver butikerna i Sverige finns 25 butiker i Norge, Finland, Island och Tyskland. Indiska har också en online-butik. Totalt har Indiska 700 anställda. I Sverige runt 370.

Fakta

Vad är en företagsrekonstruktion?

En företagsrekonstruktion innebär alltid stora omgörningar för att få bukt med de ekonomiska problemen. Det är tingsrätten som fattar beslut om företagsrekonstruktion. Det är också tingsrätten som utser en så kallad rekonstruktör som ska hjälpa företaget att komma på fötter. En rekonstruktion kan pågå som längst i ett år. Generellt gäller tre månader. Därefter kan man begära om förlängd tid, dock max ett år.