I detaljhandelsavtalet infördes i år en ny möjlighet för anställda i privata butiker att påverka sin arbetstid. Senast den 30 september har alla tillsvidareanställda chans att lämna önskemål om fem dagar som man inte vill vara schemalagd nästa år. Man får också tala om hur man vill jobba på kvällar och helger och ange familjeskäl som påverkar när man kan jobba.

Inom Lindex har anställda sedan länge kunnat lämna in schemaönskemål. Men Ann-Britt Neckvall, fackombud på Lindex i Göteborg och ledamot av kedjans centrala fackliga grupp, tycker de nya reglerna är ännu bättre.

– Det är tydligare nu. Att peka ut fem dagar man vill vara ledig ger chans att slippa jobba vid skolavslutningar och familjehögtider. Det gäller bara att tänka efter innan, säger Ann-Britt Neckvall.

För tider när många vill vara lediga finns ingen garanti att önskemålen tillgodoses, men i så fall ska arbetsgivaren förklara varför.

– Alla måste vara beredda att dra sitt strå till stacken. De flesta får jobba varannan helg, säger Ann-Britt Neckvall.

Själv har hon inga småbarn längre och är rätt flexibel när det gäller arbetstider. Men hon skulle gärna slippa extra helgarbete.

En gång om året – vanligen i oktober eller november – ska arbetsgivaren och det lokala facket ha ett möte där man tillsammans diskuterar bemanningsplaneringen för det kommande året. I planeringen ingår bland annat öppettider, bemanning och förläggningen av de 16 sammanhängande lördagar och söndagar som varje anställd har rätt till. Hänsyn ska tas till de anställdas inlämnade önskemål. Utifrån planeringen görs schema för minst sex månader framåt.

På Lindex välkomnar även arbetsgivaren den nya skrivningen i avtalet.

– Det hjälper oss att göra helårsplanering och ett bättre schema, säger HR-chefen Helena Kamp.

Fakta

Bemanningsplanering

Kollektivavtalet för privata butiker som träffades i våras har en ny skrivning som ska öka de anställdas inflytande över sin arbetstid.

Senast 30 september (eller tre månader innan årsschemat börjar gälla) kan alla tillsvidareanställda lämna in önskemål inför nästa års schemaläggning. Önskemålen kan omfatta:

  • Fem dagar då man vill slippa bli schemalagd.
  • Förläggning av arbete på sena kvällar samt lördag, söndag och helgdagar.
  • Familjeskäl som påverkar schemaläggningen.

En gång per år ska arbetsgivaren och det lokala facket samråda om bemanningsplaneringen. Där ingår:

  • Butikens planerade öppettider och bemanning.
  • Inkomna önskemål från de anställda.
  • Förläggningen av 16 sammanhängande lördagar och söndagar.
  • Frekvensken av arbete på kvällar och helger för olika personalkategorier.
  • Arbetsmiljöaspekter kring arbetstidens förläggning.
  • Familjeskäl.

Utifrån bemanningsplanen gör arbetsgivaren ett schema för minst sex månader. Schemat ska vara klart minst en månad i förväg.

Mer fakta om hur du kan påverka ditt schema och en blankett för schemaönskemål finns i en broschyr som kan beställas från Handels.