I förra veckan gjorde Arbetsmiljöverket en uppföljande inspektion på butikerna. Mikael Willman, regionalt skyddsombud och ombudsman på Handels i Malmö var med.

– Företaget har inte gjort alla undersökningar och handlingsplaner och skyddsombudet har inte fått vara delaktig i riskbedömningarna. Zara har inte gjort sitt jobb helt enkelt, säger han.

Det var i somras som Arbetsmiljöverket, AV, hotade Zaras två butiker i Malmö med vite om 50 000 kronor om de inte gjorde något åt arbetsmiljöproblemen.

Butikerna fick bland annat kritik för sina höga kassor, vilket gav anställda ont i axlar, händer och rygg.

Nu har Zara anlitat företagshälsovården. En ergonom har tittat på kassaarbetsplatserna. Ergonomens undersökning visade att framför allt de kortare anställda kan få spänningar i axlar och överarmar på grund av de höga kassorna. I sitt svar till AV skriver Zara att de kommer att justera höjden på kassorna och utbilda anställda i alternativa arbetstekniker.

AV är inte nöjda med alla svar de fått utan kräver fortfarande att Zara visar upp att skyddsombud och arbetstagare har varit delaktiga i arbetsmiljöarbetet och riskbedömningarna. Företaget måste ha skriftliga rutiner för vem som är ansvarig för arbetsmiljön. Företaget har fram till 6 oktober på sig att uppfylla kraven.

– Vi gjorde en inspektion häromdagen och har begärt att Zara kommer in med kompletterande uppgifter. Utifrån det får vi ta beslut om vi går vidare eller lägger ner ärendet. Jag hoppas och tror att det ska bli bra på Zara, säger Ingegerd Glimberg på Arbetsmiljöverket.

Handelsnytt söker Zara för en kommentar.