Handels har undersökt hur anställda i butiker och lager ser på arbetsbelastning, stress, inflytande och andra delar av den psykosociala arbetsmiljön.

Sjukskrivningarna för psykiska besvär har ökat kraftigt sedan 2009, särskilt bland kvinnor. I handeln är kvinnor sjukskrivna dubbelt så mycket som män.

Rapportförfattaren Cecilia Berggren har sin bild av orsaken.

– Kvinnor har mer otrygga anställningar. De har oftare monotona och stressiga arbetsuppgifter med mindre inflytande, säger hon.

För att vända utvecklingen måste man enligt Cecilia Berggren komma bort från otrygga anställningar och flexibel bemanning i slimmade organisationer.

– Den låga bemanningen ger stressig arbetsmiljö, hög arbetsbelastning och begränsade möjligheter att ta paus. För att inte människor ska bli sjuka så behövs tillräcklig grundbemanning och en ökad andel trygga anställningar.

Rapportens resultat kan bli argument för skyddsombud som kräver åtgärder för en sundare arbetsmiljö. De får också stöd i Arbetsmiljöverkets föreskrifter för organisatorisk och social arbetsmiljö som började gälla i våras.

– Där betonas att bemanningen måste vara tillräcklig och att arbetsbelastningen inte får vara ohälsosam, framhåller Cecilia Berggren.

Fakta

Hur mår handeln?

Rapport om den psykosociala arbetsmiljön i detalj- och partihandeln

Rapporten bygger på statistik från Försäkringskassan och Statistiska Centralbyrån.

Sex olika faktorer undersöks: arbetsbelastning och stress, kontroll och inflytande, kunskap och utveckling, ledarskap och stöd, hot och konflikt samt anställningsotrygghet.

Rapporten visar att sjukskrivning för psykiska besvär sedan 2009 har ökat med över 80 procent för kvinnor som jobbar i butikskassa eller på lager. Kvinnor är sjukskrivna dubbelt så mycket som män, både i detalj- och partihandeln.

Könsskillnaderna är genomgående. I detaljhandeln upplever kvinnor sin arbetsmiljö som mer stressig, de har lägre inflytande och upplever mest otrygghet i och med ensamarbete och otrygga anställningsvillkor jämfört med män.

I partihandeln upplever kvinnliga arbetare sin arbetsmiljö som stressigare med mindre möjligheter att ta pauser. De har lägre inflytande och sämre utvecklingsmöjligheter än män.

Rapporten efterlyser mer forskning för att öka kunskapen.

Fakta

Rapporten presenteras i dag, måndagen den 24 oktober, vid en träff för 200 skyddsombud som arrangeras av Handels i Stockholm.

I dag drar även den internationella arbetsmiljöveckan i gång. Veckan är en del av ett två-årigt projekt som genomförs i alla 30 EU-länderna. Bakom står europeiska arbetsmiljöbyrån i Bilbao.

Arbetsmiljöverket i Sverige kommer under veckan att besöka 1 500 arbetsplatser, bland annat inom detaljhandeln. På fredag kommer även Arbetsmiljöriksdagen att äga rum.