– Konsum Iggesund var mitt liv. När min sambo avled för 12 år sedan slutade dörrklockan och telefonen att ringa. Det var skönt att gå till jobbet och få den sociala biten med kollegor och kunder, säger hon.

När hon var 67 år bad hon om att få fortsätta jobba ännu längre men Coop centralt sa nej.

– Chefen sa att jag var en riktig trotjänare men den som sen fick mitt jobb var snabbare. Det är klart att det tar lite längre tid för mig och att det är lite svårare med datorn. Men jag har andra kunskaper, som hur man ska bemöta kunder i alla möjliga situationer.

Arbetsmiljöverket har gjort en kunskapssammanställning om vad som behövs för att äldre ska kunna jobba högre upp i åldern. Den visar att det finns många fördelar med att äldre jobbar kvar längre. Det är bra för ekonomin, och näringslivet kan utnyttja kompetensen och erfarenheten under en längre tid. Arbetet skapar också mening, strukturerar tiden och uppmuntrar till kreativitet.

– För att ha ett hållbart arbetsliv för alla åldrar måste arbetsgivarna utgå från att vi alla är olika och behöver ges olika förutsättningar. Det handlar om lagom arbetsbelastning, tydliga roller och delaktighet. Ett tillgängligt ledarskap är också oerhört viktigt, säger Kerstin Flood, arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket i Östersund.

Hon är ansvarig för en tillsynsinsats där 1 750 arbetsplatser besöktes för att informera om vad som behövs för att skapa friska arbetsplatser.

– Detaljhandeln var en av branscherna vi besökte. Den ligger högt när det gäller sjukskrivningar orsakade av organisatoriska, sociala och fysiska faktorer, säger Kerstin Flood.

Med åldern drabbas alla i olika grad av nedsatt syn, hörsel, fysik och långsammare reaktionsförmåga. Det är något arbetsgivarna måste ta hänsyn till, enligt rapporten. Att jobba på att förbättra arbetsmiljön hela tiden, att de anställda har bra företagshälsovård och tekniska hjälpmedel är några saker de kan göra. Dessutom handlar det om att anpassa arbetstakten och arbetsuppgifterna.

Berith Brusell tycker att det är viktigt med rotation.

– Men det beror mycket på vad man har för chef. Jag fick tidigt problem med rygg och ben av kassastolen. Jag sa till min dåvarande chef att vi måste börja rotera. Men han sa att jag var anställd som kassörska. Flera av dem som jobbade med mig då fick gå i pension tidigt på grund av de tunga arbetsuppgifterna, säger Berith Brusell.

På senare år har hon även jobbat på golvet, i spelbutiken och posten.

Berith Brusell slutade inte att gå till Konsum bara för att hon inte jobbade där längre. Tre dagar i veckan gick hon dit och fikade med butikschefen och kollegorna. Men för ett år sedan lades butiken ner.

– Det tog sista gnistan från mig. Jag tappade den sociala biten. Men jag börjar komma tillbaka nu. Jag är ju förtroendevald revisor i Handels, kassör i kvinnoklubben och i Iggesunds intresseförening.

Fakta Forskarnas rekommendationer för ett hållbart arbetsliv

 • Förebygg risker med t ex buller, dålig belysning, kemikalier och hög fysisk belastning.
 • Tillgång till ergonomiska och tekniska hjälpmedel.
 • Lagom arbetsbelastning och krav.
 • Var omsorgsfull vid anställning av ledare där både organisatorisk, professionell och social kompetens värderas. Ge cheferna stöd.
 • Motverka trötthet och utmattning genom hälsofrämjande scheman.
 • Se till att kommunikationen fungerar och låt det vara ”högt i tak” i diskussioner.
 • Inkludera alla berörda om förändringsåtgärder på arbetsplatsen.
 • Se till att organisationen är rättvis, att samma regler gäller för alla.
 • Motverka all form av mobbning och särbehandling.
 • Kompetensutveckling hela arbetslivet.
 • Uppmuntra organisationen att ta till vara den kunskap som finns.
 • Rotation för att motverka och minska ensidig fysisk och mental belastning.
 • Företagshälsovård.

Källa: Arbetsmiljöverket.

FAKTA pension

Det finns inte någon fast pensionsålder, utan man kan gå i pension när man vill från och med den månad då man fyller 61 år. Enligt lag har du rätt att arbeta kvar hos din arbetsgivare tills du är 67 år. Om du själv vill och du kommer överens med din arbetsgivare kan du fortsätta jobba ännu längre.

Källa: Pensionsmyndigheten