– Domen ligger helt i linje med hur Svensk Handel har tolkat rättsläget under lång tid, säger Tomas Undin, förhandlingschef på arbetsgivarorganisationen.

Dagens dom i Arbetsdomstolen, AD, gav Coop rätt – det är okej att tvinga anställda ner i tid. Det kallas ett omplaceringserbjudande enligt paragraf 7 i lagen om anställningsskydd, las. Domen gäller Coop och deras arbetsgivarorganisation KFO. Men det är inte bara på Coop som anställda får sina heltider omgjorda till deltider. Det händer även på företag som är medlemmar i Svensk Handel, exempelvis har det hänt på Kicks, Polarn O Pyret, Stadium, Media Markt. Men att det är vanligt håller inte Svensk Handel med om.

– Vi har tittat på hur det sett ut de senaste 15 åren och konstaterar att det snarare varit tvärtom. Att anställda har fått fler timmar. Det förekommer att anställda får gå ner i arbetstid, men jag skulle inte säga att det är vanligt, säger Tomas Undin.

Handels vill nu att skyddet för de anställda skärps i las. Hur ser ni på det?
– Jag anser att vi kan lösa eventuella problem förhandlingsvägen. Det gör vi också i de flesta fall. Så nej, jag anser inte att skyddet behöver stärkas. Det skulle betyda en stor förändring för alla på arbetsmarknaden. Jag tycker att man ska vara varsam med att skrika på att lagar måste skärpas för att man har förlorat ett fall i Arbetsdomstolen.

Ser ni ett behov av att utvidga skyddet för anställda i kollektivavtalet?
– Nej. Men det är en avvägning, anställdas skydd och arbetsgivarnas behov att ha bemanning när kunderna handlar. Vi måste ju också förhålla oss till en verklighet – och den är att väldigt många företag i handeln går dåligt och har små vinstmarginaler. Jag tycker avtalet funkar bra i dag och som jag tidigare sagt löser vi det annars förhandlingsvägen.

Det finns en oro hos anställda att fler arbetsgivare kommer börja skära i arbetstiderna. Vad kan Svensk Handel säga till de anställda på något av era medlemsföretag som är oroliga för detta?
– Jag kan väl säga så här, jag har ett gott hopp om och en positiv bild av klimatet mellan oss och Handels, så vi kommer lösa eventuella problem förhandlingsvägen.