Allmän visstid är en otrygg anställningsform som innebär att den anställde inte garanterat kan veta om hen kan betala sina räkningar nästa månad. Det är en ständig jakt på timmar och det är ett stressmoment i varje ungdoms vardag.

Till följd av domen i Arbetsdomstolen den 30 November har Coop sett till att inte någon sitter säkert på sin anställning. Domen innebär att arbetsgivaren nu kan hyvla anställningsgraden för alla medarbetare utan större påföljd. Lagen om anställningsskydd är nu som en schweizerost, full med hål och lätt att hyvla.

Hur ska vi nu göra för att komma tillrätta med det här?

Majoriteten av våra medlemmar och merparten av alla som jobbar inom handeln är unga. Vår genomsnittliga medarbetare är en kvinna 23 år.

Till följd av rådande riksdagssituation så har vi inget annat val än att jobba för att förbättra våra kollektivavtal. Detta gör vi genom att vi är många som ställer krav.

Sörj inte, organisera er!