A-kassans kostnader ökade efter att ersättningstaket i arbetslöshetsförsäkringen höjts i september 2015. Styrelsen för Handels a-kassa beslutade dock att inte höja medlemsavgifterna omedelbart. Under 2016 lät man i stället verksamheten gå med underskott. A-kassans egna kapital har under året minskat med omkring 25 miljoner kronor, precis som styrelsen räknat med.

Nu går det inte att fortsätta så. Därför har a-kassans styrelse beslutat att höja medlemsavgiften från 120 till 132 kronor per månad från januari 2017.

– Utmaningen är samma för alla a-kassor. Vi kunde skjuta upp höjningen i ett år på grund att vi hade ett stort kapital men nu går det inte länge, kommenterar Kim Sandberg, föreståndare för Handels a-kassa.

Höjningen av ersättningstaket i a-kassan från 680 till 910 kronor per dag beslutades av riksdagen 2015.

– Det innebär att fler får ut 80 procent av sin lön när de blir arbetslösa, vilket är bra. Samtidigt medför det ökade kostnader för medlemmarna, säger Kim Sandberg.

Medlemsavgiften i a-kassan ska täcka de avgifter som a-kassan betalar till staten samt kostnaderna för a-kassans administration. Avgiften är lika för alla medlemmar.

Handels a-kassa har omkring 168 000 medlemmar.