Det var i november som den skandalomsusades amerikanska klädkedjan ansökte om konkurs. I januari köptes konkursboet av den kanadensiska klädtillverkaren Gildan Activewear. Därefter har butiker stängts i snabb takt världen över.

För de åtta anställda i Stockholm har perioden inneburit både stress, ovisshet och inställda löneutbetalningar. 

– De har behandlat oss väldigt orättvist. Det är skönt att det är över nu, säger en källa från butiken.

Personalen har rätt till statlig lönegaranti, men det är dock osäkert hur lång tid det tar innan pengarna betalas ut. Frågan ligger just nu hos en tysk advokatfirma som utsetts till konkursförvaltare åt American Apparels tyska dotterbolag, den avdelning till vilket Sverigebutiken har tillhört. De har i sin tur anlitat en svensk advokatbyrå att sköta handläggningen av den svenska personalens löner och övertidsersättningar. 

Förhoppningen är att lönerna ska betalas ut i vanlig ordning, men om så inte blir fallet kommer Handels och LO-TCO Rättsskydd att bistå de anställda.

American Apparels butik på Kungsgatan i Stockholm slog igen portarna den 23:e januari. Den 31 januari lämnar man helt lokalerna.

Fakta: Omtalad klädjätte

American Apparel är skandalomsusat. Bland annat efter anklagelser om sexistisk reklam som gett dem "utmärkelsen" Årets sexist i Sverige.

Den tidigare vd:n Doc Charney har upprepade gånger beskyllts för sexuella trakasserier och övergrepp på kvinnor.

American Apparel har tidigare haft upp mot 10 000 anställda världen över och drev över 200 butiker i 19 länder.