Varför var du där?
– För att lära mig och förstå mer, för att se vad som kan och behöver göras från politiskt håll. Arbetsrättsfrågor är viktiga för mig. Efter domen i Arbetsdomstolen, som slog fast att anställda kan tvingas ner i sysselsättningsgrad utan att turordningsreglerna gäller, ville jag skaffa mig kunskap och förstå mer.

Vad lärde du dig?
– Jag fick en större förståelse och kunskap om hur las fungerar i dag och hur las påverkar de anställdas trygghet på arbetsplatsen.

Vad händer nu?
– Socialdemokraterna kommer att fortsätta diskutera frågan på olika nivåer och på partikongressen. Vi behöver se över frågan mer och se vad vi kan få stöd i riksdagen för. Handels har flera förslag på hur las behöver ändras. Ett gäller hyvlingsproblematiken. Ett annan gäller allmän visstid. Handels vill att det ska krävas saklig grund för visstidsanställningar. Det håller jag med om.

Du har en bakgrund i Handels. Berätta!
– Jag är medlem och har varit länge. Jag har jobbat som pressekreterare på Handels i ett år, 2010 till 2011. Så jag känner Handels ledning.

Fotnot: Domen Serkan Köse talar om är den så kallade Coop-domen där Arbetsdomstolen gav Coop rätt att sänka de anställdas sysselsättningsgrad utan hänsyn till uppsägningstid, uppsägningslön eller turordning.

Läs mer om lagändringen om allmän visstid här!